search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2016 (Iustus. 375 s.)

Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (3. uppl.  Studentlitteratur, 2017. 251 s.)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (Brottsoffermyndigheten, 2017. 135 s.)

Charpentier Ljungqvist, Fredrik: Lagfäst kungamakt under ­högmedeltiden : en komparativ internordisk studie (Institutet för rättshistorisk forskning. 540 s. Rättshistoriskt bibliotek ; 72)

Dahlgren, Niklas: Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar (Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Gula biblioteket)

Entreprenad- och konsulträtt / Lars-Otto Liman, Claes Sahlin, Martin Peterson, Niklas Kåvius (9. uppl.  Svensk byggtjänst. 430 s.)

Festskrift till Lars Pehrson / Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka, Jessika van der Sluijs, red.  (Jure. 476 s.)

Gustafsson, Leif: Konkurrensreglerna i klartext / Leif Gustafsson, Jacob Westin (Wolters Kluwer. 239 s.)

Hansson, Tommy: God man och förvaltare : en praktisk vägledning (4. uppl. Björn Lundén information. 191 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens / Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren (14. uppl. Jure, 2017.  484 s.)

Larsson, Ylva: Skatteverket som borgenär / Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell (Wolters Kluwer. 219 s.  Ackordscentralens skriftserie)

Lundén, Björn: Bostadsrättsföreningar : juridik, skatt och ekonomi för föreningen / av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson (17. uppl. Björn Lundén information. 365 s.)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : kommentarer och rättsfall (2. uppl. Wolters Kluwer, 2017. 394 s.)

Malafry, Melina: Biodiversity protection in an aspiring carbon-neutral society : a legal study on the relationship between renewable energy and biodiversity in a European Union context (Department of Law, Uppsala University. 307 s. Diss. Uppsala universitet, 2016)

Nymark, Manólis: Patientdatalagen : en kommentar (2. uppl. Wolters Kluwer. 349 s.)

Nyström, Birgitta: EU och arbetsrätten (5. uppl. Wolters Kluwer, 2017. 438 s.)

Rulemaking by the European Commission: the new system for delegation of powers / edited by Carl Fredrik Bergstrom and Dominique Ritleng (Oxford Univ. Press. 280 s.)

Samuelsson, Per: AB 04 : en kommentar (Wolters Kluwer, 2017. 570 s.)

Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder (6. uppl. Studentlitteratur, 2017. 176 s.)

Swärd, Susann: Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten (Wolters Kluwer. 275 s.)

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner / Pernilla Leviner och Tommy Lundström, red. (Wolters Kluwer, 2017. 295 s.)

 

Bitte Wölkert