search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Nordiska juristmötet 2017 arrangeras i Helsingfors

Den 24–25 augusti arrangeras det nordiska juristmötet i Helsingfors. Mötet är öppet för alla jurister från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island och hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Årets teman är Norden i världen, Affärsjuridiken i fokus, Arbete i förändring, Miljö och människor i fokus, Moderna domstolar och Gränsöverskridande brott och processer. Bland föredragshållarna finns bland annat advokaterna Ola Åhman, Erik Danhard och Henrik Olsson Lilja.

Kristina Forsbacka, advokat på Bird & Bird, kommer att tala under rubriken ”Kan en klimatlag ge ett bättre klimat?”
– Mitt föredrag tar avstamp i förslaget till en svensk klimatlag. De krav som ställs enligt Parisavtalet och vad som tas upp och behandlas i de klimatlagar som har antagits beskrivs. Mot denna bakgrund förs ett resonemang om vad som krävs för att en klimatlag ska ge ett bättre klimat och vilken typ av bestämmelser som krävs för att lagen ska uppnå syftet, säger Kristina Forsbacka. 

Annons
Annons