search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Det goda livet på landsorten

Under de radikalpolitiska åren på 1970-talet var ett av slagorden som kunde höras: ”Vi flytt’ int’!”

Det fanns en utbredd politisk debatt och ett engagemang för att landsbygden skulle leva. Perioden hade även sina så kallade gröna vågen-människor, som med en romantisk syn à la ­Rousseau ville leva ett mer naturligt och äkta liv.

I dag råder en helt annan politisk era som brukar sammanfattas GUD, Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Och emot GUD räcker inte käcka upprop om att hela Sverige måste leva. Mot marknadskrafterna kan få segra, eller är det hela sanningen? De vita fläckarna som kartorna i detta fokus visar är kommuner utan advokat; de är både många och stora till ytan. Frågan är vad som skulle hända om man la till yrken som läkare, arkitekt, civilingenjör, civilekonom och psykiatriker? Risken är stor att de skulle överlappa varandra. Man kan utan att vara en långtgången dysterkvist misstänka att det pågår en avprofessionalisering av landsbygden.

Paradoxalt nog, eftersom de advokater som bedriver verksamhet på landsorten har bra tillgång på uppdrag, livskvalitet och dessutom ser till att hela landet lever.

Tom Knutson
Chefredaktör