search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Det går inte att komma hit med så kallade Stockholmsfasoner”

Catarina Ceders advokatbyrå är verksam i Enköping och Sala – orter som båda förlorat sin tingsrätt. Hon menar att nyckeln till att lyckas som advokat på en mindre orter är att ha lokal förankring och kännedom.

När Enköpings tingsrätt 2005 uppgick i Uppsala tingsrätt var advokat Catarina Ceder fundersam kring hur verksamheten skulle påverkas av flytten. Hon hade drivit advokatbyrå i den uppländska staden sedan 1996.
– Att flytta byrån till Uppsala var aldrig aktuellt. Men vi var oroliga över om vi behövde ha en fot även på domstolsorter för att få förordnanden från domstolen, och gick därför ihop med en Uppsalabyrå, säger hon.

Ceder menar att antalet förordnanden från Uppsala tingsrätt har varierat mycket under åren beroende på vem som har varit lagman vid tingsrätten. Men i dag när Uppsala tingsrätt förordnar utifrån Advokatsamfundets listor får de återigen gott om förordnanden. Catarina Ceder menar att flödet av klienter som själva söker sig till advokatbyrån för juridisk rådgivning alltid har varit stort.
– Konkurrens från byråerna i Uppsala är marginell. Det har gjorts flera tappra försök att öppna mottagningskontor i Enköping. Men Enköpingsborna går inte dit. Enköpingsbor vill gå till advokater som själva är Enköpingsbor och som har barn på samma dagis eller är medlemmar i samma föreningar. Det är lite annorlunda att driva byrå på en mindre ort, säger hon.

Catarina Ceder berättar att byrån därför bara rekryterar advokater och biträdande jurister som är uppvuxna i Enköpingstrakten och som är villiga att bosätta sig på verksamhetsorten.
– Det behövs ett visst nätverk och viss kännedom om Enköping. Det går inte att komma hit med Stockholmsfasoner.

Sedan 2012 har advokatbyrån även kontor i Sala – vars tingsrätt 2001 uppgick i Västmanlands tingsrätt i Västerås – då Catarina Ceder tog över advokat Lars Östenssons rörelse när han gick i pension. Hon menar att förutsättningarna i Sala på många vis liknar dem i Enköping. Advokat Emma Olsson som arbetar på kontoret är därför uppvuxen på orten.

Advokatbyrån har i dag fler anställda än tidigare och omsättningen har sedan byrån skildes från Uppsalabyrån 2012 stadigt ökat. Totalt är de i dag fyra advokater på byrån och en biträdande jurist.

Både i Enköping och Sala har antalet verksamma byråer med orterna som postadress minskat sedan deras tingsrätter försvann.
– När jag var notarie i Enköpings tingsrätt en gång i tiden fanns det fem väldigt livaktiga byråer. När advokaterna gick i pension har ingen fyllt luckan. I stället har det blivit nästan överetablerat i Uppsala. Men det är bra för oss, här finns jättemycket jobb eftersom vi dels är duktiga, dels fått färre konkurrerande advokatbyråer, säger Catarina Ceder.

Johan Persson