search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandling om har EU:s skydd av grundläggande rättigheter

Dawn raids under challenge : a study of the European Commission’s dawn raid practices in competition cases from a fundamental rights perspective av Helene Andersson, Stockholms universitet:

Europeiska kommissionen har långtgående befogenheter att undersöka och stoppa överträdelser av EU:s konkurrensregler. Samtidigt som tillämpningen av konkurrenslagstiftningen har skärpts har EU:s skydd av grundläggande rättigheter stärkts.

I avhandlingen undersöker Helene Andersson om det är möjligt att uppnå balans mellan skyddet för grundläggande rättigheter, såsom rätten till försvar och skyddet för privatliv, och behovet av effektiva gryningsräder, och om kommissionens nuvarande metoder respekterar företagens rättigheter. För att kunna fastställa detta analyseras ett stort antal rättsfall från både EU-domstolen och Strasbourgdomstolen. Hon hävdar att det går att uppnå en dylik balans mellan effektivitet och rättssäkerhet om EU-domstolen ändrar sin praxis och gör en vidare tolkning av de regler som redan finns gällande företagens möjligheter till rättslig prövning i samband med gryningsräder. 

Bitte Wölkert