search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stöd till specialdomstol föreslås

De senaste åren i Centralafrikanska republiken har präglats av konflikter och övergrepp. ILAC vill stödja en specialdomstol knuten till Internationella brottsmålsdomstolen som är på väg att upprättas i landet.

ILAC, International Legal Assistance Consortium, föreslår i en ny rapport riktad till medlemsorganisationer och bistånds-länder insatser för att stärka den särskilda brottmålsdomstol som Centralafrikanska republiken (CAR) planerar att inrätta med stöd av det internationella samfundet. Domstolen kommer att ha ett nära samarbete med den internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag och dess ledamöter kommer att bestå av en blandning av inhemska och internationella domare.
– Det har skett väldiga övergrepp mot civilbefolkningen i form av massmord de senaste åren. För att specialdomstolen ska bli rättssäker föreslår vi stora utbildningsinsatser av inhemska domare, advokater, åklagare samt utbildning av brottsutredare om den föreslagna domstolen, säger advokat Christian Åhlund.

Åhlund ledde i slutet av förra året juristorganisationens internationella delegation som kartlade hur rättssystemet i CAR fungerar.
– Rättssystemet i CAR håller i dag väldigt låg nivå. Utanför huvudstaden Bangui är landet så gott som rättslöst. Regeringens kontroll sträcker sig i praktiken inte längre än så, trots att det i dag finns omkring 12 000 soldater ur FN:s fredsbevarande styrkor i landet, säger Christian Åhlund.

CAR har sedan de senaste decennierna präglats av etniska spänningar och politisk instabilitet. Militärkupper har skett både 2003 och 2013, och därtill ett antal misslyckade militärkupper. I maj 2015 skrev representanter för tio stridande parter, politiska partier, religiösa grupper och civilsamhälle under ett fredsavtal.
– Det är ett land som är väldigt illa ute. Det är ett av de mest komplicerade fall som jag stött på under de 30 år som jag har arbetat med att bygga upp rättssystem i konfliktdrabbade länder. Grannländerna Sudan och Tchad försvårar återuppbyggnadsarbetet genom att understödja de rebellrörelser som finns i landet. Förhoppningsvis ska det ändå gå att höja nivån på rättsväsendet. Jag är trots allt försiktigt optimistisk, säger Christian Åhlund.

Johan Persson
Annons
Annons