search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen föreslår skärpta straff för allvarliga brott

Regeringen föreslår att straffen för flera allvarliga våldsbrott ska skärpas. Den föreslår även en ny vapenamnesti.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman presenterade den 21 december flera ytterligare åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet.

Regeringen föreslår bland annat att minimistraffet för grovt vapenbrott höjs från ett års fängelse till två års fängelse. Vidare föreslår man höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott, bland annat att minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. Regeringen vill även att det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal ska ses över. Riksåklagare Anders Perklev har fått i uppdrag att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner.

Regeringen avser även att genomföra en ny tidsbegränsad vapenamnesti under februari–april 2018. En utredare har fått i uppdrag att överväga och föreslå nya påföljder för unga lagöverträdare. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag om ungdomsövervakning som påföljd för unga. Påföljden ska kunna innebära att den dömde ska hålla sig borta från platser med droger och kriminalitet till exempel på helger och kvällar.

Tom Knutson
Annons
Annons