search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Frydman ersätter Bendrik i CCBE-delegationen

Advokat Mats Bendrik lämnar efter sju år som ledare för den svenska delegationen i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, uppdraget och ersätts av advokat Jan E. Frydman på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå.

Bendrik menar att Advokatsamfundets engagemang i CCBE fyller en viktig funktion i arbetet för att bevaka europeiska advokaters rättigheter och rättssamhällets fundamentala värden.
– För svenska advokater är CCBE särskilt viktiga som samtalspartner och remissinstans till EU-kommissionen där de ständigt bevakar kårens intressen. De arbetar hårt och fungerar som en motkraft både vad gäller EU:s förslag till penningtvättsdirektiv och de förslag att advokater ska vara skyldiga att avslöja skatteupplägg som vi blir varse när vi har med klienterna att göra, säger Mats Bendrik.

Läs mer om Jan E. Frydman i nästa nummer av Advokaten.

Advokatgripanden i Turkiet fördöms

Sedan den misslyckade statskuppen i Turkiet i juli 2016 har, enligt Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, omkring 300 advokater och 3000 domare hållits frihetsberövats i Turkiet. I december 2016 fördömde CCBE det pågående angreppet mot rättssäkerheten i Turkiet i ett pressmeddelande.

Skotte utsedd till ny ordförande i CCBE

Advokat Ruthven Gemmell från Skottland har utsetts till ny ordförande för Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, som företräder fler än en miljon advokater från 45 länder. Gemmell har tidigare varit ordförande för Law Society of Scotland och har varit skotsk representant i Storbritanniens delegation i CCBE sedan 2007. Han efterträder fransmannen Michel Benichou.

Antonín Mokrý, Tjeckien, har utsetts till 1: e vice ordförande, José de Freitas, Portugal, som 2:e vice ordförande, och Ranko Pelicaric´, Kroatien, som 3:e vice ordförande.

Omröstning om dödsstraff i Filippinerna

Underhuset i det filippinska parlamentet väntas rösta om ett lagförslag om återinförande av dödsstraff på straffskalan för mord samt handel och innehav av illegala droger. Lagförslaget måste godkännas av underhuset och representanthuset innan presidenten Rodrigo Duterte, som initierat frågan om ett återinförande av dödsstraff, skulle kunna verkställa lagförslaget. Human Rights Watch har i en skrivelse uppmanat det filippinska underhuset att avvisa förslaget om att återinföra dödsstraffet. Sedan 2006 finns inte dödsstraffet på den filippinska straffskalan.

Turkiska advokater prisas för sitt MR-arbete

CCBE Human Rights Award 2016 har tilldelats de fyra turkiska advokaterna Ays¸e Bingöl Demir, Ays¸e Acinikli, Ramazan Demir och Tahir Elçi. De fyra får priset för att de har varit särskilt aktiva i försvaret av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Turkiet.

Tahir Elçi tilldelas priset postumt. Han var ordförande för Diyarbakırs advokatsamfund och mördades 28 november 2015.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, delar ut priset CCBE Human Rights Award sedan 2007.

Annons
Annons