search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lena Frånstedt Lofalk föreslås bli ordförande i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets valberedning föreslår att Lena Frånstedt Lofalk blir ny ordförande i Advokatsamfundet och att Börje Samuelsson efterträder henne som ordförande i disciplinnämnden.

Advokatsamfundets valberedning beslöt enhälligt den 13 januari att föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i Advokatsamfundet. Till vice ordförande i Advokatsamfundet föreslås Tobias Fälth. Ytterligare fyra nya ledamöter föreslås till Advokatsamfundets styrelse: Åsa Erlandsson, Mia Edwall Insulander, Anna Ulfsdotter Forssell och Erik Sjöman.

Till ny ordförande i disciplinnämnden att efterträda Lena Frånstedt Lofalk föreslås nuvarande vice ordföranden Börje Samuelsson och till ny vice ordförande föreslås Leif Ljungholm. Till ny ledamot föreslås Biörn Riese.

I en kommentar säger Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning:
– Vi är glada över att kunna presentera fem ytterst kvalificerade advokater som nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse varav fyra kvinnor.

De nya ledamöterna utses vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 15 juni. 

Tom Knutson
Annons
Annons