search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Insamlingsstiftelse vill förändra skatteprocessen

En nystartad insamlingsstiftelse vill med kostnadsfri juridisk hjälp till privatpersoner och småföretagare förändra skatteprocessen och göra skattemålen mer rättssäkra.

Den nya insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess menar att otydliga regler och bristande enhetlighet gör skatteprocessen rättsosäker och att det i praktiken inte går att driva skattemål utan juristhjälp, eftersom ärendena grundar sig på invecklade regler.
– Det finns en strukturell obalans i skattemål såtillvida att staten har enorma resurser, och om den enskilda vill möta upp får man aldrig fullt betalt om man vinner målen, säger Sven-Åke Bergkvist, partner på Mannheimer Swartling och en av initiativtagarna till stiftelsen.

Enligt en undersökning som stiftelsen har tagit fram, får den skattskyldige i genomsnitt tillbaka 39 procent av de verkliga kostnader som den skattskyldige har haft i mål där den får helt eller delvis rätt. Sven-Åke Bergkvist menar att det bland annat beror på att domstolarna regelmässigt skär i yrkade advokatarvoden.

Stiftelsen vill därför kostnadsfritt hjälpa privatpersoner och småföretagare att ta tillvara sina rättigheter i skatteprocessen. Initiativet hoppas kunna driva opinion kring att den som utreds av Skatteverket inte har rätt till hjälp av ett offentligt finansierat ombud och att staten inte står för rättegångskostnaderna om den skattskyldige på samma vis som i civil- eller brottmål.
– Dessutom tycker vi att domstolarna dömer fel när det gäller företrädaransvar. I lagen står det att det ska vara grov vårdslöshet men i praktiken har blivit strikt ansvar för obetalade skatteskulder för företrädare. Det är lagstiftarens och domstolsväsendets fel, säger Sven-Åke Bergkvist.

Johan Persson
Annons
Annons