search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europakonventionen kränktes när svensk byrå inte beviljades talerätt

Sverige kränkte artikel 13 i kombination med artikel 8 i Europakonventionen då man inte beviljade Lindstrand Partners Advokatbyrå talerätt i mars 2008, enligt ett avgörande i Europadomstolen.

Europadomstolen slog i ett avgörande den 20 december 2016 fast att Sverige kränkt artikel 13 i Europakonventionen om rätt till ett effektivt rättsmedel i kombination med artikel 8 då Lindstrand Partners Advokatbyrå i Stockholm inte gavs talerätt efter att svenska myndigheter genomsökt byrån och i en biträdande jurists bostad beslagtagit en hårddisk och en usb-enhet som tillhörde advokatbyrån.

– Det konstareras att en advokatbyrå måste ges talerätt då de anses berörda av tvångsåtgärder. Det kan tyckas vara trivialt, men som lagstiftningen ser ut är det inte självklart. Det är en viktig markering från Europadomstolen då vi konsekvent vägrades talerätt av de svenska förvaltningsdomstolarna, säger Carl Lindstrand, advokat och delägare på byrån.

Bakgrunden till domen är att Skatteverket och Kronofogden i mars 2008 vidtog tvångsåtgärder mot två företag. I samband med tvångsåtgärderna genomsöktes advokatbyråns kontor där en biträdande jurist med uppdrag i det ena företagets styrelse arbetade. I juristens hem beslagtogs även en hårddisk och en usb-enhet som tillhörde Lindstrand Partners Advokatbyrå.

Lindstrand Partners Advokatbyrå vägrades talerätt i ärendet hos både Förvaltningsrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är ett stort problem att det inte togs hänsyn till vad det innebär att rikta tvångs­åtgärder mot en advokatbyrå som inte omfattas av skatterevision och att det kan finnas material på advokatbyrån och dess enheter som omfattas av advokatsekretess, säger Carl Lindstrand.

Lindstrand partners Advokatbyrå har begärt att frågan om tillämpligheten av artikel 8 i Europakonventionen ska prövas i Europadomstolens stora kammare.
– Min uppfattning är att Europadomstolen inte tagit hänsyn till att både Skatteverket och förvaltningsdomstolen när man ansökte respektive fattade beslut om att rikta tvångsåtgärder mot en advokatbyrå och dess lokaler inte beaktade att byrån är just en advokatbyrå och att särskild försiktighet därför borde ha iakttagits för att säkerställa advokatsekretessen beträffande byråns klienter, säger Carl Lindstrand.

Johan Persson
Annons
Annons