search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Det här är så fel att det borde kunna bli rätt”

Den livstidsdömde mördaren Kaj Linna har beviljats resning av Högsta domstolen. Hans privata ombud Thomas Magnusson har tills nu engagerat sig pro bono eftersom han anser att Linna är felaktigt dömd.

För drygt tolv år sedan dömdes Kaj Linna till livstids fängelse. Luleå tingsrätt ansåg att han gjort sig skyldig till grovt rån och mord, efter att två bröder på en gård i Kalamark i Norrbotten misshandlats svårt i april samma år – och en av dem avlidit. Hovrätten för övre Norrland fastställde domen 2005.

Kaj Linna har hela tiden nekat till anklagelserna och dömdes enbart på ett vittnesmål från en person. 

Den 29 december 2016, beviljades Kaj Linnas resning av Högsta domstolen, sedan hans privata ombud advokat Thomas Magnusson i sin resningsansökan presenterat en lång nyinspelad film med huvudvittnet i rättegången mot Linna.
– Berättelsen han uppger i filmen stämmer inte med vad han tidigare uppgett. Han kan inte ha genomfört den resa han påstår sig ha gjort tillsammans med Kaj Linna. Han har ändrat sina uppgifter på viktiga punkter och lämnat felaktiga upp­gifter, säger Thomas Magnusson.

Magnusson, som driver en enmansbyrå i Kalmar, har anlitat två erfarna brottsutredare och gjort en egen utredning för att ta fram nya bevis. Resningsansökan innehåller också en jämförelse mellan mordet i Kalamark och ett rånmord i Långared i Västergötland år 2011. Enligt resningsansökan finns det mycket som talar för att det är samma gärningsmän inblandade.
– Jag blev kontaktad av Kaj för snart tre år sedan och tillfrågad om jag ville titta på hans fall. Ganska omgående blev jag övertygad om att han inte hade med rånmordet att göra. Han hade dessförinnan 2006 respektive 2010 lämnat in två resningsansökningar. Den andra gången ville två av fem justitieråd bevilja resning. Jag antog att han inte skulle få så många fler chanser, så läget var bekymmersamt. Vi behövde gå igenom ärendet grundligt, säger han.

Men eftersom en dömd person inte har rätt till rättshjälp har Thomas Magnusson lagt ut egna pengar på den utredningen fram till dess att resningsansökan var färdig och ingavs. Sedan resningen beviljades är han offentlig försvarare åt Kaj Linna.
– Jag har tills nu drivit det här ärendet på tid utanför vanlig arbetstid, säger han.

Högsta domstolen skriver i sitt resningsbeslut att huvudvittnets ”vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga”.
– Jag har hela tiden känt att det här är skulle bli väldigt, väldigt svårt.  Men jag har också hela tiden haft känslan att det här är så fel att det borde kunna bli rätt, säger Thomas Magnusson.

Johan Persson
Annons
Annons