search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

2017 kommer artificiell intelligens till Sverige

Under 2017 hoppas DLA Piper i Sverige kunna leverera tjänster till sina klienter som tagits fram med hjälp av AI. Gustaf Reutersköld menar att utvecklingen är naturlig.

DLA Piper tecknade i juni 2016 ett avtal med den kanadensiska mjukvaruleverantören Kira Systems som innebär att den internationella byråns alla jurister kommer att få tillgång till artificiell intelligens, AI, som hjälpmedel i exempelvis sina due diligence-processer.
– Det känns väldigt spännande att få den här möjligheten. Just nu håller vi på att lära upp programmet på svenska. Vi behöver också testa systemet och dess träffsäkerhet samt tillgogogöra oss vad man kan göra med tekniken, säger Gustaf Reuterskiöld, Managing Partner på DLA Piper Sverige.

Under 2017 hoppas svenska DLA Piper kunna leverera tjänster till sina klienter som tagits fram med hjälp av AI. I Storbritannien använder i dag DLA Piper mjukvaran som verktyg för automatiserad genomgång och analys av avtal vid exempelvis företagsförvärv.


Gustaf Reuterskiöld, DLA Piper. Foto: Johan Persson

Gustaf Reuterskiöld tror att den nya tekniken kommer att påverka deras och hela branschens organisation och vilka kompetenser som kommer att behövas på en advokatbyrå. Han utgår från att det på sikt kommer att innebära att AI inom vissa delar av affärsjuridiken kommer att ändra advokatens och den biträdande juristens roll.
– Advokatrollen kommer alltid att behövas, men vissa delar av underarbetet kommer tekniken att ta över. Det tror jag är en helt naturlig oundviklig utveckling, som inte behöver vara negativ. Jämför med läkare som använder avancerad teknik för att behandla patienter i stället för traditionella verktyg. Det förtar inte läkarens kompetens överhuvudtaget att de får mer och mer sofistikerade verktyg, säger han. I stället kan kompetensen tillämpas på ett mer effektivt sätt.

Reuterskiöld betonar också att det finns fördelar med det nuvarande arbetssättet där unga biträdande jurister som läser många avtal får erfarenhet. När man implementerar artificiell intelligens måste man därför också ta ställning till hur nya och unga jurister ska skolas i advokatyrket.

Han menar också att den nya tekniken kan påverka hur branschen kommer att ta betalt framöver.
– I en mer teknisk värld kommer timarvodet att bli ett mer trubbigt sätt att ta betalt på. Man betalar de facto inte längre bara för det arbete som en människa utför, utan också för en stor teknisk infrastruktur, och det kommer att krävas mer bakomliggande arbete av kanske andra än jurister. Där kan vänta en pedagogisk utmaning i att förklara att det handlar om att fokusera mer på värdet i det vi skapar för klienten.

Saknats investeringsvilja

Gustaf Reuterskiöld på DLA Piper tror att skälet till att advokat­branschen är och har varit relativt långsam i att ta till sig den nya tekniken är att det saknats investeringsvilja.
– Vi har den stora förmånen att vara del av en stor organisation som vill ligga i framkant och vilja avsätta resurser på ny teknik. Men för mindre advokatbyråer har jag full förståelse för att det är en stor investering som kanske inte känns värd att göra. Om några år antar jag att det finns mer tillgänglig och mindre kostsam teknik. Men jag tror att utvecklingen går åt ett håll så att på sikt kommer ingen att vilja vara utan de möjligheter som tekniken erbjuder, säger han och framhåller att det med ny teknik i form av artificiell intelligens också medföljer helt nya krav på it-säkerhet.

 – Att anamma ny teknik och samtidigt upprätthålla säkerheten måste gå hand i hand. Ju mer information som finns i ett system, desto större risker. Vi har i dagsläget redan i dag en konservativ hållning till att släppa ut information i molnet. Det får inte finnas någon som helst risk att data som tillhör klienten kan läcka, säger Gustaf Reuterskiöld.

Annons
Annons