search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Tro, hopp och kärlek har lett Elisabet genom yrkeslivet

Tro, hopp och kärlek har varit den röda tråden genom Elisabet Furas långa och framgångsrika karriär.

Under rubriken ”Från Norrmalmstorg till Kungsträdgården via Strasbourg – några reflektioner över ett yrkesliv” höll Elisabet Fura ett inspirerande och humoristiskt tal.

Elisabet konstaterade att i hennes karriär finns det en röd tråd och en väg framåt. Hennes yrkesliv kan sammanfattas i tre ord: tro, hopp och kärlek.

Tro därför att hon har haft den stora förmånen att människor i hennes omgivning har trott på henne. De har trott att hon ska kunna tillföra något i ett visst sammanhang eller uppdrag, och då har de gett henne chanser som Elisabet har tagit.

Hopp, eftersom Elisabet aldrig har förlorat hoppet om att kunna påverka, beröra och förändra.
– I det här arbetet gäller det att aldrig tappa hoppet. Tappar vi det är vi förlorade, slog hon fast.

Kärlek, man måste älska det man gör för att det ska bli bra, eller så bra man kan göra det. Inte något arbete är alltid roligt.
– Men ärligt talat kan jag säga att jag har älskat alla mina uppdrag. Inte hela tiden, men större delen av tiden.

Elisabet konstaterade vidare att hon har haft tur och att hon från början inte tänkte sig att bli jurist, utan i sin ungdom tänkte hon bli professionell musiker. Att det blev juridik var till stor del en slump.

I början av sin karriär var hon en av relativt få kvinnor. Hon beskrev det som en ”mixed blessing”.
– Man blir sedd, både när man vill det och har gjort något bra. Men också när man inte har gjort det så blir man också sedd. Man får då finna sig i att vara representant för alla kvinnor på byrån.

Hennes egna misslyckanden drabbade hennes kvinnliga kolleger på ett orättvist sätt. Det hade inte hänt om kvinnor varit i majoritet.
– Att vara maskot, förebild och representant för sitt kön är inte en enkel ekvation att få ihop i sitt eget huvud.

Att vara den första kvinnliga (och hittills enda) ordföranden i Advokatsamfundet beskrev Elisabet som spännande, utmanande och ibland väldigt svårt, trots att hon hade en stor och kompetent styrelse och kansli.
– Til syvende og sidst är det någon som ska fatta ett beslut och se till att det blir en riktning. Det kan kännas väldigt ensamt.

Under nio år var Elisabet domare i Europadomstolen. Hon beskrev hur arbetet innebar många hisnande ögonblick. 
– Ärenden som handlade om livets början och slut. Krig och fred. Tortyr och gränslös grymhet. Människors värde och vad förlusten av människovärdet kan göra med oss.

Arbetet innebar också frustration över småsaker till följd av språkförbistring och rena missförstånd. Men för det mesta var det lärorikt och roligt.

Efter återkomsten till sverige blev Elisabet chefs-JO och hon såg likheter mellan uppdragen som chefs-JO och domare i Europadomstolen. I båda uppdragen ägnar man sig mer åt form än innehåll. Som chefs-JO ska man se till hur beslut fattas och som domare i Europadomstolen ska man se hur ett ärendena stämmer överens med respekten för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt finns det en principiell skillnad. Som chefs-JO beslutar man i eget namn till skillnad från det kollektiva beslutsfattandet i Europadomstolen.

I dag beskriver sig Elisabet som en frilansande pensionär som har slutit sin cirkel till advokatyrket då hon arbetar för en estnisk advokatbyrå.

Elisabet Fura avslutade med en uppmaning:
– Våga ta de chanser du får och de du skapar själv. Även om de inte kanske är precis just de som du hade tänkt själv i din karriärplanering. Släpp sarg­en, ge dig ut på isen och gör piruetter. Våga tro att du kan. Sluta aldrig hoppas att vi tillsammans kan förändra världen till gagn för våra barn och barnbarn. Älska det du gör!

Fakta: Elisabet Fura

Elisabet Fura var chefs-JO från 2012 till augusti 2016. Hon var advokat under åren 1985–2003, ordförande i Advokatsamfundet 1999–2001 och domare i Europadomstolen under perioden 2003–2012. Elisabet Fura utnämndes 2010 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon har nyligen inlett ett samarbete på konsultbasis med en estnisk advokatfirma.

Tom Knutson
Annons
Annons