search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svenska advokaters arbetssituation ska kartläggas

Svenskarna blir allt mer tillgängliga och uppkopplade. Psykolog Jens Näsström ska undersökas hur det påverkar svenska advokaters arbetssituation och stress.

2005 genomförde psykolog Jens Näsström och kollegan Tasha Mesick tillsammans med Advokatsamfundet en undersökning av svenska advokaters arbetssituation. Svenska advokater beskrev då en påfrestande arbetssituation med för stor arbetsbörda och svåra ärenden, samt svårigheter att koppla av och sluta tänka på arbetet när man är ledig.

I början av 2017 är det dags att följa upp kartläggningen av svenska advokaters arbetssituation. Nu med ett särskilt fokus på att arbetssituationen har förändrats genom det faktum att svenska befolkningen är mer uppkopplad mot nätet. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2016 använder i dag drygt hälften av dem som arbetar internet för att arbeta hemifrån, och 45 procent läser e-post under semestern.
– En hypotes är att om man kollar arbetsrelaterad e-post överdrivet ofta på fritiden kan det urholka ens förmåga att rikta och upprätthålla uppmärksamheten, vilket är kärnan i ett kunskapsarbete som advokat­yrket. Jag tror att det finns en koppling mellan hur ofta någon läser arbetsrelaterad e-post och dens förmåga att fokusera, säger Jens Näsström.

Kartläggningen kommer också att studera delägares position, arbetssituation och ledarskap.
– I en vanlig organisation blir du befordrad till att vara chef och får släppa andra arbetsuppgifter. Men som delägare på en affärsjuridisk byrå är du både ägare, ledare och producerande medarbetare. Det finns ett underskott av ledarskapskompetens på flera byråer. Det tror jag kan leda till stress hos delägarna, säger Jens Näsström.

Näsström menar att konsevenser av stress hos advokater är risk för psykisk och fysisk ohälsa samt etiska överträdelser.
– Många underskattar riskerna. Inom advokatkåren finns litegrann av en kultur där en framgångsrik advokat har väldigt mycket att göra. Det är självklart positivt att ha mycket att göra. Men det gäller att vara medveten om att det finns en baksida med det också. Stress innebär att vi blir kognitivt överbelastade, vilket påverkar kapaciteten att arbeta negativt, säger Jens Näsström.

Den nya undersökningen kommer att skickas ut till Advokatsamfundets samtliga ledamöter via e-post i början av 2017.

Sedan Jens Näsström och hans kollega kartlade svenska advokaters arbetssituation 2005 har Advokatsamfundet utifrån resultatet arbetat tillsammans med Näsström med utbildningar i stresshantering och effektivitet.
– Det är angeläget att så många som möjligt svarar på enkätundersökningen som kommer att skickas ut i början av 2017. Det är givetvis viktigt för samfundet att få så mycket information som möjligt i syfte att kartlägga och i mån av behov bidra till att förbättra advokaternas arbetssituation, säger Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet

Johan Persson
Annons
Annons