search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Shariadomstolar ersätter det syriska rättssystemet

Kriget i Syrien har lett till ett splittrat och fragmenterat rättssystem. En kommande rapport från ILAC presenterar förslag som hoppas bidra till att ena systemet.

Under november har ILAC, International Legal Assistance Consortium, under ledning av organisationens generalsekreterare Agneta Johansson besökt Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak för att lägesrapportera hur rättssystemet ser ut och fungerar i krigets Syrien jämfört med innan kriget bröt ut 2011.
– Det har varit ett annorlunda uppdrag då vi vanligen besöker länder där krig eller interna konflikter är över. I Syrien däremot pågår det fortfarande och där är rättskipningen under kontroll av olika parter i kriget, säger Agneta Johansson.

Johansson tillsammans med fem internationella advokater och domare samt personal från ILAC träffade och intervjuade under två veckor syriska domare, advokater och människorättsaktivister om hur kriget har påverkat rättssystemet i Syrien.
– I flera områden som kontrolleras av milisgrupper förknippas syrisk lag med regimens lag. De har därför inte velat fortsätta tillämpa den, fast de inte har någonting emot vad som står i den. I stället har shariadomstolar införts på flera håll och det är vanligt att personer som arbetar där inte har någon juridisk utbildning, säger hon.

En rapport ska sammanställas av ILAC med rekommendationer till internationella samfundet om rättsbistånd till Syrien i dag och om eventuella förberedelser inför den dagen kriget i Syrien är över.
– När kriget tar slut står rättssystemet inför enorma påfrestningar då befolkningen kommer att ställa krav på att få rättvisa skipad. Vårt mandat är att presentera förslag till förberedelser som kan göras för att bidra till ett enat rättssystem i framtiden, säger Agneta Johansson

Johan Persson
Annons
Annons