search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Säkerhetsåtgärder har sprängkraft i processen

Vid sitt seminarium framhöll advokat Robin Oldenstam att säkerhetsåtgärder kan spela en avgörande roll för utgången av en tvist.

Oldenstam beskrev från den praktiserande juristens perspektiv hur interimistiska åtgärder kan användas i domstol och skiljeförfarande. Formella syften med säkerhetsåtgärder kan vara att säkerställa verkställighet av fordran eller bättre rätt till egendom, att bevara läget i väntan på avslutad rättslig prövning, eller att undvika obotlig skada eller rättsförlust.

Men säkerhetsåtgärderna kan också ha strategiska syften i processen.

Säkerhetsåtgärderna har kallats för ”processens kärnvapen”.
– Det tycker jag är lite drastiskt, men rätt använda kan de onekligen förändra spelplanen ganska dramatiskt. Studier från Storbritannien visar att processer där säkerhetsåtgärder har beviljats når en snar förlikning i över 90 procent av fallen. Det visar sprängkraften i åtgärderna, sa Oldenstam.

Säkerhetsåtgärder kan vara ett sätt att få en förhandsprövning av sakfrågan. De kan också användas för att demoralisera motparten genom att den lider en förlust i inledningen av processen. Genom säkerhetsåtgärder kan man sätta press på motparten både ekonomiskt och processuellt och skapa förutsättningar för en förmånlig förlikning.

Sammantaget finns det all anledning för ombud i tvistemål att oftare överväga möjligheterna för säkerhetsåtgärder.
Jämfört med domstolsprocessen finns det begränsningar för säkerhetsåtgärder i skiljeförfaranden. Det tar tid innan skiljenämnden ens finns på plats, och i Sverige är en av skiljenämnd beslutad säkerhetsåtgärd inte en exekutionstitel och kan därmed inte verkställas. Därför är säkerhetsåtgärder också mindre vanliga i skiljeförfaranden. Trots detta kan det främst i internationella skiljeförfaranden iakttas en ökande trend av säkerhetsåtgärder beordrade av interimistiska skiljemän, och i vissa länder är sådana åtgärder verkställbara. Det finns också förslag på att säkerhetsåtgärder, som genom parternas avtal ges formen av en skiljedom, i framtiden ska vara verkställbara även i Sverige.

Magnus Andersson
Annons
Annons