search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så lades grunden till Hilda

Varför blir så få kvinnliga jurister chefer eller delägare? År 2006 kallade Anne Ramberg till ett möte för att diskutera den frågan.

Juristnätverket Hilda grundades på initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn, Hilda, som betyder ”stridsmö”.

Ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet hade bjudits in för att diskutera orsaken till att så få kvinnor blir chefer eller delägare, trots att kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna och får de högsta betygen.

Mötesdeltagarna konstaterade att mer än hälften av dem som anställs vid advokatbyråer och vid rättsväsendets olika myndigheter är kvinnor. Men många kvinnliga advokater lämnar yrket och söker sig till annan verksamhet, och trots att hälften av de biträdande juristerna är kvinnor blir få av dem delägare. Inom domstolsväsendet och polisen är situationen likartad, med mycket få kvinnor på chefstjänsterna. I åklagarväsendet fanns fler kvinnliga chefer, men inte på de högsta tjänsterna. Mot den bakgrunden ansåg mötesdeltagarna 2006 att det var angeläget att vidta åtgärder för att stötta kvinnor till att nå ledande positioner.

Resultatet av diskussionerna blev nätverket Hilda.Hilda består av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren och har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Hildas projekt

Hildary

Hildary är en lunchklubb där kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Möten med föredrag hålls ungefär en gång i månaden i Stockholm. Hildary-möten hålls också regelbundet i Göteborg och Malmö, och har dessutom hållits i Jönköping, Umeå, Örebro och Blekinge. Som mest har Hildaryluncherna haft över 1 500 deltagare under ett år.

Mentorprogrammet Sofia

Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister som startade 2006. Det har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer. Just nu pågår den elfte omgången av Sofia.

Som huvudregel är de som nomineras till Sofia på väg att söka en chefstjänst eller är aktuella för delägarskap på advokatbyrå, eller har nyligen blivit delägare eller tillträtt en chefstjänst eller befordrad tjänst.

Nätverket Ruben

Nätverket Ruben initierades 2010. Det omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare.

Mentorprogrammet Ruben

Mentorprogrammet Ruben är ett mentorskap i grupp som genomförs av Hilda-nätverket sedan 2011 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. n

Rakel

Den första Rakelkonferensen hölls den 23 april 2007. Rakel har genomförts varje vår sedan dess. Rakel är en årlig konferens med föreläsningar och seminarier om kvinnligt ledarskap. Rakel har till syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga prova chefsrollen. Rakel samlar omkring 300 deltagare varje år.

Magnus Andersson
Annons
Annons