search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Rätt presentationsteknik kan vara ovärderligt

Rätt använd presentationsteknik med bilder är ovärderligt i vissa fall. Det anser specialiståklagare Magnus Elving som undrar varför advokater inte använder tekniken mer.

Magnus Elving, specialiståklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, har stor erfarenhet av att föra talan i rätten i komplicerade mål mot organiserad brottslighet. Magnus Elving började tidigt med att använda modern presentationsteknik i rättegångar och han berättade under seminariet om en del av sina erfarenheter av att presentera komplicerade skeenden med hjälp av ord, bilder och ljud.

Elving visade på seminariet flera bilder för att skapa metaforer och liknelser i sitt anförande. Han poängterade att åklagaren och försvarsadvokaten har olika roller som i sin tur kan skapa olika strategier för presentationerna. Åklagaren ska visa långa, komplicerade skeenden där det i efterhand ska vara möjligt att kontrollera fakta. Försvarsadvokatens uppgift är att hitta svagheter och slå sönder åklagarens bevisning.
– Min erfarenhet är nog att den mest effektiva tekniken för en försvarsadvokat är att försöka så frön av tvivel om lite av det mesta och låta det gro i en övertygande presentation.

Finns det något gemensamt som båda sidor kan ha nytta av, frågade sig Elving. Möjligen är det så, menade han, och gav handfasta råd för en bra presentation:

1. Sammanfatta helheten först – gå därefter ner på detaljnivå.
2. Tala sakta och tydligt, ge mottagaren tid att ta till sig detaljerna och gör konstpauser.

Elving underströk att presentationsteknik i rättssalen handlar mer om pedagogik än retorik. Mer om tydlighet och enkelhet än om en massa onödiga och fina ord. Hellre ett genomtänkt manus i stolpform än utantilläxor eller improvisation. En given utgångspunkt är övertygelse om att det man säger är rätt. Lite passion skadar inte. Tror inte talaren själv på det han säger blir det uppförsbacke.
– Fel använd overhead med en massa onödig text kan man vara utan i rättssalen. Men rätt använd overhead med bilder är ovärderligt i vissa fall, sa Elving och tillade att slutsatsen är att det inte räcker med bara ord för att förmedla ett komplicerat budskap där det i efterhand ska vara möjligt att kontrollera fakta. Elving ställde frågan varför man så sällan ser bildpresentationer från försvararsidan i rättssalen.
– Jag har aldrig sett det. Kan det få oönskade konsekvenser för balansen i rättsprocessen? Min uppfattning är att så illa är det inte eftersom våra roller trots allt är olika.

Kanske är det svårare att visa luckor på bild, men det kan vara värt att pröva andra ingångar, från andra perspektiv, ansåg Elving.
– Det gamla slitna uttrycket gäller trots allt. En bild säger mer än tusen ord. Alla är väl överens om att det går betydligt snabbare att visa en bild än att dra igenom tusen ord?

Under utdragna rättsprocesser så är det, enligt Elving, inte möjligt att hålla intresset uppe hos mottagaren utan hjälp av bilder även om mottagarna är vana och har det till profession. Med bildvisningar och åhörarkopior kan man försöka skapa aktivitet hos mottagaren och på det sättet försöka underhålla intresset, aktivera minnet och ge rätten en möjlighet att kontrollera allt som sägs i efterhand på ett enkelt sätt.
– Den gamla slitna åklagarmetaforen – det gäller att se skogen för alla träd – är ofta användbar. Kan man visa skogen på ett tydligt sätt i rätt perspektiv är den svår att skymma i efterhand. 

Tom Knutson
Annons
Annons