search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Adolfsson, Kjell: Handelsrätt : juridik som analytiskt och strategiskt verktyg / Kjell Adolfsson, Johanna Norberg (Liber. 319 s.)

Aktiemarknadsnämndens uttalanden juni 2016 (Far Akademi. 1662 s.)

Almgren, Karin: Skatteprocessen / Karin Almgren, Börje Leidhammar (3. uppl. Wolters Kluwer. 254 s. Skattebiblioteket)

Andersson, Magnus: Handbok för ekonomiska föreningar / Magnus Andersson, Yngve Karlsson (Wolters Kluwer. 275 s.)

Arrhed, Lars: Offentlig upphandling av komplexa it-tjänster (Wolters Kluwer. 486 s.)

Axell, Sofia: Hatbrott 2015 : statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott / Sofia Axell, Sara Westerberg (Brottsförebyggande rådet. 155 s. BRÅ rapport ; 2016:15)

Bruncevic, Merima: Modern immaterialrätt / Merima Bruncevic & Jannice Käll (Liber. 302 s.)

Elfström, Jan: Fel i fastighet / Jan Elfström, Lars Erik Ashton (4. utg. Svensk byggtjänst. 422 s.)

Festskrift till Björn Westberg / redaktörer: Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rendahl. Iustus. 235 s.)

Friman, Håkan: Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder : en kommentar Håkan Friman, Ulf Wallentheim och Joakim Zetterstedt (Wolters Kluwer. 539 s. Gula biblioteket)

Fröberg, Ulf H.: Den medicinska rättens grunder : en lärobok om rättigheter och skyldigheter i den lagstiftning som gäller vårdgivare och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och tandvård (Institutet för medicinsk rätt, IMR. 212 s.)

Hedelin, Jenny: HQgate : den okända dramatiken bakom Sveriges mest uppmärksammade bankkrasch / Jenny Hedelin, Christen Ager-Hanssen (Ekerlid. 415 s.)

Hellstadius, Åsa: Immaterialrätt och marknadsrätt : ur praktiskt perspektiv (Wolters Kluwer, 2016. 139 s.)

Hupli, Tuomas: Laglighetsgarantier i civilprocessen (Helsingfors : Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet, 2015. 176 s. Forum iuris)

Iseskog, Tommy: Personaljuridik (29. uppl. Wolters Kluwer. 1050 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (7. uppl. Iusté. 333 s.) 

Lundstedt, Lydia: Territoriality in intellectual property law : a comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes … in the European Union and United States (Department of Law, Stockholm University. 585 s. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2016)

Bitte Wölkert
Annons
Annons