search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Medierna blir allt sämre på att rapportera om juridik

Medierna har blivit sämre i sin rapportering om brott, straff och juridik. Det menar Oisín Cantwell, kolumnist på Aftonbladet.

Oisín Cantwell, kolumnist på Aftonbladet med särskilt fokus på rättsfrågor, menar att medierna i en tid med sjunkande upplagor och redaktionella resurser blivit allt sämre på att rapportera om brott, straff och juridik.
– Svensk journalistik är bra på väldigt mycket: rapportera om när Zlatan gör mål, börsen sjunker eller de framryckningar som görs i Mosul i Irak. Men juridik är vi inte lika duktiga på, säger han.


Foto: Johan Persson 

Oisín Cantwell höll i november 2016 en lunchföreläsning hos Advokatsamfundet om mötet mellan journalistik och juridik, som inte alltid slår väl ut. Han pekade bland annat på ett antal uppmärksammande våldtäktsmål de senaste åren där han anser att vissa medier i stället för att rapportera om omständigheterna har underblåst det samhälleliga drev som följde.
– Det blir tacksamt att underblåsa drev som uppstått och delta i dem. Det blir klickvänligt. Jag tror också det hänger samman med att samhället blivit hårdare och såväl vissa politiker som en stor del av befolkningen vill se hårdare tag, säger Oisín Cantwell.

Oisín Cantwell, som fick Advokatsamfundets journalistpris 2014, berättar att han själv i ett försök att vara saklig och korrekt ibland låter jurister läsa hans texter innan de går till tryck.
– Den möjligheten har dock inte de reportrar som sitter vid nyhetsdesken med uppdrag att snabbt rapportera ut senaste nytt. Men man kan i vart fall vara så hederlig och noggrann som möjlig även om man jobbar under tidspress, säger han och fortsätter:

– Man behöver inte vara professor i juridik eller sitta i Högsta domstolen för att skriva om brott och straff någorlunda korrekt. Men reportrar och nyhetschefer behöver stanna upp och försöka skildra det här så hederligt som möjligt och ta sitt folkbildande ansvar.

Oisín Cantwell tror att advokater också kan lindra de drev som då och då uppstår i samband med brottsmisstanke eller domar genom att låta sig intervjuas av medier i större utsträckning.
– Inte minst i uppmärksammade mål tycker jag att det är det viktigt att advokater ställer upp på intervjuer. Det gagnar sällan klienten att låta bli.

Johan Persson
Annons
Annons