search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Lena Frånstedt Lofalk prisades för sina insatser

Advokatsamfundets pris 2016 för framstående insatser inom juridiken tilldelades advokat Lena Frånstedt Lofalk, som menar att det mesta i hennes karriär har med tillfälligheter att göra.

Att mottagaren av Advokatsamfundets pris 2016 överhuvudtaget blev advokat är en ren tillfällighet. För när advokat Lena Frånstedt Lofalk satt ting i Nacka tingsrätt i mitten av 1980-talet var hon inställd på domarbanan.
– Jag har aldrig haft någon fast plan för min karriär, utan jag har gripit tillfällena då de dykt upp. Karriären har fått ta den riktning som möjligheterna erbjudit. Så när jag blev erbjuden jobb vid advokatbyrån Cederquist då jag satt ting tackade jag ja. Det verkade intressant med advokatyrket, säger Lena Frånstedt Lofalk.

Hon anställdes 1985 som den andra kvinna någonsin på den affärsjuridiska advokatbyrån. Kerstin Calissendorff, numera justitieråd i Högsta domstolen, var den första. Lena Frånstedt Lofalk blev advokat 1989 och av en tillfällighet några år senare specialiserad på immaterialrätt. Hon var ombud för en klient inom ett helt annat område. När klienten senare beslöt sig för att starta ett produktionsbolag inom film och tv ville han att Lena skulle bli bolagets advokat.
– Jag tackade för erbjudandet, men var tveksam eftersom jag inte kunde någonting om vare sig immaterialrätt eller filmproduktion. Hans svar blev: ”Då får du väl lära dig det.” Och på den vägen är det, säger Lena Frånstedt Lofalk och fortsätter:

– Immaterialrätt är ett väldigt spännande område. Särskilt på grund av internet och digitaliseringen har det blivit ett område där det händer saker hela tiden. I och med den tekniska utvecklingen måste lagstiftningen hänga med, vilket i sin tur ställer stora krav på de som är verksamma inom området att hålla sig uppdaterade.

Efter flera år som delägare i Cederquist blev Lena Frånstedt Lofalk 2009 tillfrågad om hon tillsammans med ett antal andra advokater ville medgrunda en ny helt affärsjuridisk byrå, Kanter Advokatbyrå.
– Jag grep tillfället. Om man är på en befintlig stor byrå har man ofta ganska små möjligheter att påverka men här handlade det om att vara med och bygga upp någonting nytt från grunden. I det läget ges möjlighet att ta tillvara de erfarenheter man gjort genom åren, både de bra och de mindre bra, säger hon.

Lena Frånstedt Lofalk har även skiljemannauppdrag där advokater och andra utser henne att agera skiljedomare i olika typer av affärstvister. Och hon är sedan 2008 ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
– Jag har alltid varit engagerad i Advokatsamfundet. Jag undervisar i advokatetik och satt tidigare i huvudstyrelsen i flera år. Det engagemanget ger en extra dimension till advokatyrket och insikten att vi advokater har en betydelsefull roll i rättssamhället, vi är inte bara vanliga konsulter inom juridik. Och det har också gjort att jag fått träffa kolleger från hela landet och inom olika rättsområden. Det ger vidare perspektiv och massvis med nya spännande kontaker.

Sedan Lena Frånstedt Lofalk tillträdde som ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd 2008 har nämnden beslutat att utesluta tio ledamöter – varav sex av dem har uteslutits hittills i år.
– Några av dessa uteslutningar kan härledas till Advokatsamfundets mer proaktiva tillsyn av hur advokaterna sköter sin egen verksamhet och klienters ekonomi. Det är mycket bra för dessa allvarliga ärenden skulle kanske inte ha uppmärksammats annars, säger hon.

Lena Frånstedt Lofalk förklarar att hon är väldigt hedrad att ha tilldelats Advokatsamfundets pris 2016. Priset utdelades i år för femte gången – och för första gången till en kvinna.
– Det har hänt mycket inom både advokatyrket och näringslivet sedan jag började på advokatbyrå 1985. Under flera år i början träffade jag aldrig kvinnor som ställföreträdare för klienter, eftersom klienterna normalt representerades av högre befattningshavare och de var inte kvinnor. Och då var det också ovanligt med kvinnor som motpartsombud. Det är fort­farande oftast män jag möter, men kvinnorna bli fler och fler. Det är mycket positivt. Blandningen gör ­advokatyrket roligare, säger Lena Frånstedt Lofalk.

Johan Persson
Annons
Annons