search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Högt betyg för Advokatdagarna

Advokatdagarna 2016 på Grand Hôtel i Stockholm lockade fler deltagare än någonsin tidigare – i år igen. Och deltagarna var nöjda med seminarierna, visar en utvärdering.

Advokatdagarna 2016 den 27 och 28 oktober i Stockholm samlade 730 deltagare och föreläsare från hela Sverige och såväl stora som små advokatbyråer. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg konstaterade i sitt inledningstal att antalet deltagare innebar nytt rekord för sjätte året i rad. Hon betonade också att oberoende advokater är under hot.

– Vi behöver inte gå så långt bort – det räcker med Europa. Vi kan titta på Polen, vi kan titta på Ungern, vi kan titta på Ryssland. Vi kan även titta på Sverige, för också här finns tendenser att man vill begränsa advokaters oberoende. Det gör att man varje dag måste stå upp och kämpa för oberoendet.

Anne Ramberg överlämnade därefter Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Lena Frånstedt Lofalk. I sitt tacktal underströk Lena Frånstedt Lofalk att det är genom advokatetiken som det förtroende advokatyrket åtnjuter har byggts upp (läs ett porträtt här).

Den första seminariedagen inleddes med att Elisabet Fura, tidigare advokat, chefs-JO och domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, berättade för samtliga deltagare om vad som drivit henne framåt i hennes karriär (läs mer här). Andra dagen inleddes med att Stefan Lindskog, Högsta domstolens ordförande, berättade om rättsbildning genom prejudikat (läs mer här).

Under de två dagarna på Grand Hôtel i Stockholm hölls totalt 36 seminarier inom process- och skiljerätt, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och advokatverksamhet. En utvärdering bland alla deltagare visar att helhetsintrycket av Advokatdagarna 2016 är 5,3 på en sexgradig betygskala, 5 av 6 för seminarierna och på frågan i vilken utsträckning som Advokatdagarna 2016 gett värdefulla kunskaper och inspiration för advokatverksamheten är resultatet 4,72 av 6.

Advokatsamfundet hoppas till Advokatdagarna 2017 kunna attrahera flera unga advokater och biträdande jurister samt advokater verksamma på storbyråerna.

För underhållningen vid banketten på Grand Hôtel stod artisten Orup med delar ur sin pågående turné Viva la Pop. 

Annons
Annons