search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Högre examenskrav för blivande advokater

Sedan årsskiftet ställs det högre krav på dem som vill ta advokatexamen, i form av en andra examination. Detta för att höja medvetenheten om konstitutionella frågor.

Sedan den 1 januari 2016 ingår en skriftlig examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk del i advokatexamen.

Kursavsnittet om konstitutionell rätt har under flera år varit en del av den obligatoriska advokatutbildningen och en del av den muntliga tentamen.
– Kursdagen och den nya examinationen syftar till att höja medvetenheten om konstitutionella frågor som har betydelse för advokaten och advokatens roll i rättssamhället. Eleverna ska också få en praktisk inblick i hur advokaten kan använda den konstitutionella rätten som ett processverktyg, säger Jonas Olbe, utbildningsansvarig på Advokatsamfundet.

Den skriftliga examinationen i konstitutionell rätt består av tio flervalsfrågor, som eleverna tillsammans med den muntliga tentamen måste klara av innan de söker inträde som ledamöter i Advokatsamfundet.

Den skriftliga tentamen får skrivas tre gånger innan delkurs tre i advokatutbildningen eventuellt behöver läsas om.
– Både examinationen i konstitutionell rätt och den muntliga examinationen om det advokatetiska regelverket bidrar till att höja legitimiteten i advokattiteln, säger Jonas Olbe.

Johan Persson
Annons
Annons