search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Hilda är, har varit och kommer att vara viktigt

Fyra profiler inom nätverket Hilda berättar hur jämställdheten utvecklats inom deras arbetsområden under de senaste 10 åren – och hur Hilda påverkat den utvecklingen positivt. 

Justitiekanslern Anna Skarhed har varit engagerad i Hilda sedan det grundades 2006 och menar att nätverket bidragit till att det i dag är betydligt fler kvinnor på ledande positioner inom domstolsvärlden än för 10 år sedan.
– Jag tror att den viktigaste förändringen är att det i dag finns en större medvetenhet hos alla om vikten av att det är kompetens och inte kön som ska avgöra vid chefstillsättningar. Jag hoppas också att de unga kvinnor som i dag väljer att bli jurister kan ha fler förebilder i oss äldre som gör att de vågar satsa på ledar- och chefskap, säger hon.

Charlotte von Essen, lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala, menar också att Hilda bidragit till att jämställdheten går åt rätt håll. Hon är sedan 2012 engagerad i Hilda, har varit mentor åt tre adepter i mentorprogrammet Sofia och var dessförinnan själv adept i mentorprogramet.
– Jag tror att Hilda kan bidra till att stärka unga kvinnor att vilja och våga ta sig an chefsuppdrag. Många blir säkert chefer ändå, men vissa är tveksamma eller är intresserade men får inte ihop det i den situation de just då befinner sig.  De samtal som förs inom eller i anslutning till mentorsprogrammen ger möjlighet att vända och vrida på dessa frågeställningar, säger hon.

Vice riksåklagare Kerstin Skarp är medlem i Hilda sedan 2009 och var redan dessförinnan mentor i mentorsprogrammet Sofia.
– Jag upplever att det finns ett stort behov av att ha en kvinnlig mentor och att Hilda därmed betytt mycket för dem som är eller har varit adepter inom mentorsprogrammet Sofia. Flera som jag har talat med menar att det haft en positiv betydelse för dem. Flera av dem har senare blivit chefer, säger Kerstin Skarp.

Claes Langenius, advokat och under flera år managing partner på advokatbyrån Hammarskiöld & Co, är sedan starten engagerad i Ruben och i dag mentor åt en grupp unga advokater och jurister på domstolar och myndigheter, som vill bli chefer och delägare.
– Det är väldigt givande och inspirerande att få dela med sig av sina erfarenheter kring chefskap till dem som kommer att bli framtidens ledare inom rättsväsendet. Att diskutera utmaningar och svårigheter med att leda kvalificerade människor med stora krav på sig själva och organisationen är intressant. Det får mig att stanna upp och sätta ord på mitt eget ledarskap, säger han.

Charlotte von Essen menar också att hennes engagemang i Hilda har betytt mycket för hennes egen utveckling.
– Jag tillträdde en chefstjänst under den tid när jag var adept i Sofia. Att under denna period ha en mentor med lång chefserfarenhet var särskilt värdefullt. Under senare år har jag själv varit mentor och genom detta fått kunskap och inblick i andra verksamheter. Mentorskapet har inneburit givande diskussioner och också fått mig att tänka till och reflektera över ledarskapsfrågor på ett sätt som man sällan gör, säger hon.

Även Kerstin Skarp och Anna Skarhed menar att deras engagemang i Hilda varit positivt för deras egen professionella och personliga utveckling.
– Jag har mer än tidigare vågat känna att jag vill och kan vara en förebild för unga jurister, säger Anna Skarhed.

Samtliga är överens om att nätverket Hilda har en viktig uppgift för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet även framöver.
– Det är viktigt att vi inte känner att vi har kommit en bit på vägen bara för att utvecklingen har varit god. Vi måste visa uthållighet. Nätverket är minst lika viktigt när det känns negativt som då det känns positivt, säger Kerstin Skarp.

Claes Langenius tycker att Advokatsamfundet i än större utsträckning bör diskutera begreppet jämställdhet i vidare termer.
– Det handlar inte bara om kön utan också om människor från olika kulturer, mångfald. Sverige är ett mångkulturellt land och då måste också rättssamhället spegla det. Advokatbyråer ska drivas som moderna företag och det kräver ett inkluderande ledarskap där samhällets mångfald tillvaratas, säger han.

Johan Persson
Annons
Annons