search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fler kvinnor än män vid juristlinjen – och ännu fler att vänta

Andelen kvinnliga studenter vid juristprogrammen vid svenska universitet är fler än manliga sedan flera år.

Enligt nya siffror från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har andelen kvinnor varit närmare 6 av 10 de senaste tio åren. Läsåret 2014/2015 var 58 procent av juriststudenterna vid svenska universitet kvinnor. Det bedöms trots allt vara en jämn könsfördelning då det ­ligger inom intervallet 40–60 procent.

Fler kvinnor än män tar också examen från juristlinjen. 82 procent av kvinnorna tar ut sin examen medan bara 63 procent av männen gör det. Det gör juristlinjen till ett av de utbildningsprogram där skillnaden mellan könen är störst.

UKÄ beräknar att andelen kvinnliga juriststudenter vid svenska universitet under de kommande 20 åren kommer att öka och att det inte längre kommer att vara en jämn könsfördelning vid juristprogrammen. 2035 beräknas andelen kvinnliga juriststudenter vara 62 procent.

Johan Persson
Annons
Annons