search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Enkät: Vad har mentorprogrammet Sofia betytt för dig?

Linda Jönsjö, advokat, Malmö, adept 2016/2017

– Genom att bli antagen som adept har jag fått möjlighet att träffa kvinnliga förebilder, som jag annars inte hade träffat. Det har varit mycket värdefullt att diskutera min framtida karriär med en kvinna som stått inför motsvarande typ av frågor och möjligheter som jag själv gör just nu. AllBrights rapport ”Kvinnor arbetar, män gör karriär” visar att advokatbyråerna har en bit kvar vad gäller jämställdhetsarbete. 

Sophia Spala, advokat, Stockholm, adept 2015/2016

– Jag har arbetat i närmare tolv år på samma arbetsplats och även om jag haft kvinnliga förebilder att se upp till i min yrkeskarriär har mina närmaste chefer alltid varit män. Jag tycker att min mentor har gett mig ett mycket värdefullt stöd, såväl i övergripande funderingar som i konkreta frågor om hantering av specifika situationer där jag känt en osäkerhet i mitt ledarskap.

Clarissa Fröberg, advokat, Stockholm, adept 2013/2014

– Det har inneburit ett rejält lyft i min karriär och min professionella utveckling. Tidpunkten då jag fick erbjudandet att vara med i mentorsprogrammet – året innan jag blev delägare på MAQS Advokatbyrå – var för mig i det närmaste perfekt. Jag fick genom Hilda en väldigt klok och professionell mentor som gav mig många nya infallsvinklar från sitt yrkesliv och sin verksamhet.

Sofie Strempel, advokat, Göteborg, adept 2016/2017 

– Som senior advokat och kvinna vill jag ta del av den erfarenhet som utomstående kvinnor i ledande positioner har och på så sätt själv utvecklas ytterligare i min roll som chef eller framtida delägare. För mig är det otroligt givande att ha en utomstående mentor som jag kan bolla med och som har en förståelse för de utmaningar, frågor och kval som detta yrke ibland innebär.

Jenny Kvarnholt, ämnesråd, Stockholm, adept 2016/2017

– Tajmingen för erbjudandet om att bli Sofia-adept hade inte kunnat vara bättre. Jag har under hösten haft en ny roll på min arbetsplats och har därför särskilt uppskattat att kunna prata om stort som smått med någon som är på neutral mark och kan komma med erfarenhet, klokhet och visdom sådär lite utifrån.

Johan Persson
Annons
Annons