search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utredning föreslår krav på samtycke vid sex

Sexualbrottskommittén föreslår att ett stärkt krav på samtycke vid sex ska införas. Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson, expert i utredningen, har inlämnat ett särskilt yttrande.

Sexualbrottskommittén, där samtliga riksdagspartier företrätts, överlämnade den 5 oktober sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Johansson sa att de förslag som handlar om stöd till målsägandena och brottsoffer är de som får störst betydelse för att fler brott ska klaras upp.

Kommitténs ledamöter är eniga ifråga om förslagen men Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson, expert i utredningen, har inlämnat ett särskilt yttrande. Ivarsson anser att den huvudsakliga anledningen till få fällande domar i dag avseende sexualbrott är bevisproblem beträffande vad som skett. Dessa löses inte genom införandet av en samtyckeslagstiftning och i huvudsak inte heller genom ett oaktsamhetsbrott. Det senare kan, enligt Ivarsson, dock vara en väg att gå för att uppnå fler fällande domar som dessutom är materiellt riktiga och att polisen fortsätter sin metodutveckling på området och att målsägandebiträde förordnas tidigare än i dag. Det är vidare viktigt med en objektiv utbildning för alla inblandade aktörer inom rättsväsendet, anser Ivarsson som tycker att det viktigaste arbetet dock är det förebyggande och attitydpåverkande arbetet som krävs för att stärka den sexuella integriteten hos alla som bor och vistas i Sverige.


Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson, expert i utredningen

Ivarsson skriver att han sammantaget förordar att lagstiftaren i första hand inför ett oaktsamhetsbrott, men inte någon samtyckeslagstiftning.
Om lagstiftaren istället väljer att införa en samtyckeslagstiftning föreslår Ivarsson att man i stället avvaktar med att införa ett oaktsamhetsbrott till dess konsekvenserna av en samtyckeslagstiftning har kunnat utvärderas.

Tom Knutson
Annons
Annons