search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Turkiet avlyssnade advokatens samtal

Turkiet bröt mot artikel 8 i Europakonventionen när polisen avlyssnade en advokats telefonsamtal. Det finner Europadomstolen i en dom.

I september 2004 sökte polisen i Istanbul tillstånd hos åklagaren att avlyssna åtta mobiltelefonnummer. Ett av numren tillhörde advokat Cevat Özel i Istanbul. I ansökan angavs att de som skulle avlyssnas hade haft kontakt med två brottsmisstänkta som var efterlysta av Interpol. På åklagarens begäran gav en domstol polisen tillstånd att avlyssna telefonerna under tre månader. I december förordnade åklagaren att avlyssningen skulle upphöra. Senare förstördes det inspelade materialet. Cevat Özel underrättades inte på något sätt.

När Cevat Özel följande år gick igenom en akt hos domstolen, fann han åklagarens brev till polisen om att avlyssningen skulle upphöra. Han begärde skadestånd på den grunden att tillståndet till avlyssningen stred mot gällande lag, men hans begäran avvisades i två instanser med hänvisning till att det var en del i en brottsutredning och att advokaten hade varit rådgivare till de efterlysta.
Advokat Cevat Özel hävdade att telefonavlyssningen bröt mot hans rätt till skydd för privatliv och korrespondens enligt artikel 8 i Europakonventionen.
Europadomstolen konstaterade att det var ostridigt att avlyssningen var en inskränkning i Cevat Özels rätt till skydd enligt artikel 8.1. Frågan var om inskränkningen var befogad enligt artikel 8.2, bland annat om den skedde ”med stöd av lag”.
Enligt domstolen är det önskvärt att den som har övervakats underrättas sedan åtgärderna har upphört så snart det kan ske utan att syftet med dem sätts i fara, så att den övervakade kan få åtgärdernas laglighet prövad i efterhand.

Europadomstolen finner att det inte fanns några tillräckliga garantier mot missbruk av statens användning av övervakning genom telefonavlyssning beslutad av domstol i fallet. Europadomstolen drar slutsatsen att den turkiska lagen som den tillämpades i fallet inte höll tillräcklig kvalitet. Telefonavlyssningen skedde inte ”med stöd i lag”; därmed hade artikel 8 kränkts.

Europadomstolens dom den 7 juni 2016 (ansökan nr 19602/06)

Magnus Andersson
Annons
Annons