search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Skuggsamhället befaras växa sig större

En stor andel av dem som får avslag på sin asylansökan lever som papperslösa i Sverige. Röda Korset befarar att den nya asyllagstiftningen kommer skapa ett ännu större skuggsamhälle.

2014 avslogs 18 procent av Migrationsverkets asylärenden. Personerna har då två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Men långt ifrån alla som får ett lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning återvänder självmant till sitt hemland. Under 2014 avvek 7 350 – 39 procent – av de asylsökande som fick ett lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning.
– Det finns ingenting som tyder på att andelen avvikande minskat sedan dess. Vår bestämda uppfattning är snarare att den ökar, säger Ewa Jonsson, sakkunnig inom migration på Röda Korset som skrivit rapporten Avslag på asylansökan – återvändande.

Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och gömda människor som finns i Sverige. Enligt ungefärliga beräkningar uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer i landet, i det så kallade skuggsamhället.
– De här människorna lever kringflackande och oroliga liv där de bor några veckor åt gången hos släktingar, vänner och bekanta. Skuggsamhället blir allt större. Det var tidigare koncentrerat till storstäderna, men vi upplever att det har blivit mer och mer av ett riksproblem, säger Ewa Jonsson.

Röda Korset befarar att restriktivare asyllagstiftning såsom den nya tillfälliga asyllagen tillsammans med riksdagens beslut att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, skapar ett ännu större skuggsamhälle.
– Vi har ännu inte sett full effekt av den nya asyllagstiftningen, men vår uppfattning är att fler människor kommer att tvingas ut i kylan. Vi vet att det finns väldigt många människor som reste hit i hopp om uppehållstillstånd och familjeåterförening som utryckt att de inte har för avsikt att återvända om de får avslag, säger hon.

Migrationsverkets beslut om avslag gäller normalt i fyra år. Därefter kan man i regel ansöka om asyl igen.
– För ett antal år sedan kunde personer som hade lyckats hålla sig undan i dessa fyra år få stanna, men så är det inte längre. I dag får personen nästan alltid samma beslut även andra gången. Jag vet människor som levt som papperslösa i Sverige i nästan åtta år, som väntar på att ansöka om asyl igen för tredje gången. De lär inte återvända den här gången heller, säger Ewa Jonsson.

Johan Persson
Annons
Annons