search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättegångskostnader och beslutsanalys i fokus

Aktuell forskning om rättegångskostnader presenterades på årets Tällbergsdagar.

Advokatsamfundets mellersta avdelning genomförde sina årliga studiedagar i Tällberg den 16–17 september. Fredagens utbildningspass ägnades åt psykologi och beslutsprocesser. Angela Ahola, fil. dr i psykologi, föreläste om konsten att göra intryck och om det första intryckets betydelse för bland annat juridiska bedömningar. Mona Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys, föreläste om att förändra och utveckla sitt beslutsfattande i en snabbt föränderlig värld.

Före kvällens middag med underhållning hölls den återkommande landskapsturneringen i boule. Årets vinnare var lag Närke.
Under lördagen föreläste Henrik Bellander, doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet och tidigare advokat, om sitt avhandlingsarbete. Henrik Bellanders forskning är inriktat på ett viktigt område som inte har varit så uppmärksammat inom rättsvetenskapen: rättegångskostnader i dispositiv civilprocess. Avhandlingen läggs fram i mars 2017.


Henrik Bellander, doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet

Henrik Bellander konstaterade att han som verksam advokat hade reflekterat över att rättegångskostnadsfrågan ägnades bara några minuter i slutet av en lång process, fastän kostnaden kunde vara lika stor som det omtvistade beloppet.
Bellander gav en ingående översikt över rättsutvecklingen på området rättegångskostnader i lagstiftning, litteratur och praxis under de senaste 100 åren. Han tog upp några konkreta exempel på frågeställningar kring rättegångskostnader som kan ha betydelse för parterna i tvistemål och deras ombud, och lät de deltagande advokaterna och biträdande juristerna diskutera hur frågor om riskavtal mellan ombud och huvudman, utfästelser om tredjemansfinansiering av rättegångskostnader samt överlåtelser av fordringar till processbolag och ansvarsgenombrott borde hanteras av domstolar och parter.

Läs mer om Henrik Bellanders forskning i kommande nummer av Advokaten.

Magnus Andersson
Annons
Annons