search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Kritik mot EU-kommissionens förslag

I EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning är grundtanken en ökad harmonisering mellan EU:s medlemsstater när det gäller bedömningen av asylsökningar och innehållet i ett beviljat skydd.
Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande till Justitiedepartementet att bestämmelserna i förslaget inte når upp till kraven om transparens, proportionalitet och förutsägbarhet, samt de principer som kännetecknar en rättsstat, och föreslår att förslaget avstyrks.
Advokatsamfundet riktar allvarlig kritik mot flera delar i förslaget och menar exempelvis ”att flera av förslagen strider mot barnets bästa, bland annat att det saknas en möjlighet att bevilja permanenta uppehållstillstånd.”

Sverige är världens fjärde bästa rättsstat

Sverige hamnar på fjärde plats i den oberoende organisationen World Justice Projects lista över världens ledande rättsstater.  Mätningens rättsstatsindex baseras på 44 olika indikatorer, bland annat frånvaro av korruption och hur medborgarna uppfattar ordning och säkerhet i landet.
Totalt är det 113 stater som har undersökts i World Justice Projects ”Rule of Law Index”. På första plats kommer Danmark, följt av Norge och Finland. Bottenplatserna innehas av Venezuela, Kambodja och Afghanistan.

Återinförande av dödsstraff kritiseras

CCBE fördömer president Erdogans kommentarer om återinförande av dödsstraffet i Turkiet.
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har de senaste månaderna uttalat stöd till ett eventuell återinförande av dödsstraffet i Turkiet, som senast användes 1984.
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) skriver i ett uttalande att de fördömer varje försök att återinföra dödsstraffet i Turkiet, och påminner om att eftersom Turkiet är medlem i Europarådet och har undertecknat Europakonventionen är nationen bunden av konventionens tilläggsprotokoll 6 och 13  om avskaffande av dödsstraffet.
CCBE och Sveriges advokatsamfund uppmanar därför den turkiska regeringen att respektera sina internationella åtaganden.

Annons
Annons