search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nätverket Hilda firade 10 år

Studier visar på att nätverket Hilda påverkat kvinnors karriärutveckling positivt.

Den 17 oktober firade nätverket Hilda 10-årsjubileum hos Advokatsamfundet tillsammans med en stor del av det fyrtiotal framstående kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet som ingår i nätverket. Dessutom deltog medlemmar ur nätverket Ruben.


Hilda- och Rubenmedlemmarna samlades i Advokatsamfundets hörsal.

Jubileet inleddes med ett samtal mellan Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och den ryske människorättsadvokaten Dmitrij Dinze, som bland annat har försvarat punkgruppen Pussy Riot, där de talade om advokaters arbetsmetoder och säkerhetsåtgärder samt om den misshandel och utpressning som klienter får utstå från bland annat poliser och fängelsevakter (Läs Advokatens reportage om Dmitrij Dinze).


Anne Ramberg samtalade med ryske advokaten Dmitrij Dinze.

Anne Ramberg, initiativtagare till Hilda, berättade därefter om tillkomsten av nätverket: Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter den dagens namnsdagsbarn.
– Vi tyckte att det fanns behov att hjälpa yngre personer i deras professionella utveckling och förmå kvinnor att vilja ta på sig ansvaret att bli chefer på advokatbyråer, sade Anne Ramberg.

Anne Ramberg berättade sedan bland annat om Advokatsamfundets första kvinnliga ledamot 1918, Eva Andén, samt annat att andelen kvinnor bland ledamöterna i Advokatsamfundet har ökat från 16 procent kvinnor år 2002 till 29 procent i dag.
– Andelen kvinnliga delägare på advokatbyråerna är fortfarande låg, men det finns en positiv utveckling, sade Anne Ramberg.

Två studier som har utvärderat de projekt som Hilda har drivit sedan 2006 presenterades under jubileet. Juriststudenten Klara Lundh har inom ramen för examensarbetet på juristprogrammet vid Stockholms universitet studerat Hilda och vad det karriärmässigt betytt för de kvinnor som har deltagit i Hildas olika mentorskapsprogram. Slutsatsen är att mentorskapsprogrammen har påverkat flera av deltagarna i deras karriärutveckling och fyllt en viktig funktion i att stärka kvinnor i deras karriärval, exempelvis för att ta på sig chefskap eller att våga byta karriärväg. Klara Lundh kommer att redovisa de fullständiga resultaten av sin undersökning av mentorskapsprogrammen i sin examensuppsats.


Klara Lundh kommer att redovisa de fullständiga resultaten av sin undersökning av mentorskapsprogrammen i sin examensuppsats.

Forskningsassistenten jur. kand. Melissa Agaeva har under medverkan av professor Maarit Jänterä-Jareborg vid Uppsala universitet genomfört en enkät­studie med personer som deltagit i Hilda-­projekt. Redovisningen av enkätsvaren indikerar att de flesta av de tillfrågade anser att nätverket har uppnått målet att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i det egna yrket.

Läs mer om studierna i kommande nummer av Advokaten.

Johan Persson
Annons
Annons