search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Myndigheternas mottagandesystem brast

Myndigheterna brast i sin beredskap och i mottagandet av de många personer som sökte asyl i Sverige förra året. Det har flera frivilligorganisationer i Stockholm framfört till regeringens särskilda utredare Gudrun Antemar.

I slutet av juli 2015 prognosticerade Migrationsverket antalet personer som sökte asyl i Sverige det året till 74 000. När 2015 var till ända visade det sig att det verkliga antalet asylsökande landade på 163 000, varav 80 000 bara i oktober och november. 

Situationen har i flera medier beskrivit som en flyktingkris. Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, har fått regeringens uppdrag att som särskild utredare ta reda på om så var fallet. Hon ska analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens hantering av och beredskapen inför flyktingsituationen i Sverige under 2015.
– Det är viktigt att reda ut om det var en kris eller inte eftersom det styr vilka regelsystem som tillämpas och vilka som gör vad. Det finns rättsliga regler som säger när exempelvis MSB ska träda in. Om det inte är kris är det det helt vanliga systemet som gäller, säger Gudrun Antemar.


Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Flera frivilligorganisationer var i slutet av oktober inbjudna till den särskilda utredaren för att berätta om sina erfarenheter av flyktingsituationen, däribland Advokatsamfundet som fanns på Centralstationen i Stockholm då tåg med hundratals asylsökande rullade in varje dag i mitten av september 2015.
– Det är viktigt att det finns ett fungerande mottagningssystem för människor som kommer till vårt land och söker skydd. Det vi nu utreder är om det mottagande som man kan begära fanns eller inte fanns, säger Gudrun Antemar.

Frivilligorganisationernas samstämmiga uppfattning, som de delgett regeringens särskilda utredare, är att det inte var någon flyktingkris som Sverige ställdes inför under 2015, men möjligtvis en myndighetskris på Migrationsverket. Frivilligorganisationer såsom Läkare i Världen och Röda Korset menar att det dröjde flera veckor innan myndighetsmottagandet i Stockholm kom på plats.
– Enskilda tjänstemän har gjort sitt yttersta, men vi uppfattar att det var en situation som många av något skäl blev överraskande av. Sverige räknade inte med att det inte skulle komma så många asylsökande som det gjorde, säger Gudrun Antemar.

Utvärderingen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Johan Persson
Annons
Annons