search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Moderaterna föreslår minskad rätt till juridiskt biträde för asylsökande

Moderaterna föreslår i sin budgetmotion att asylsökande ska ha rätt till juridiskt biträde i bara åtta timmar i första instans.

I sin budgetmotion vill Moderaterna göra stora minskningar av utgifterna på migrationsområdet. Bland annat vill man begränsa antalet timmar med offentligt biträde för asyl­sökande hos Migrationsverket. Partiet vill sätta ett tak för offentligt biträde åt asylsökande till högst åtta timmar i första instans. Det skulle enligt Moderaterna spara 100 miljoner kronor per år.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg betecknar förslaget som ”ytterligare ett bidrag till nedmontering av rättssamhället”.
– Det går lika litet som för någon annan att på förhand bestämma hur mycket arbete som ärendet kräver, säger Anne Ramberg.

 – Förslaget innebär en risk för försämrad rättssäkerhet, försämrad access to justice och bristande likhet inför lagen. Till detta kommer ett växande problem med den låga tillväxten inom humanjuridiken och asylrätten, särskilt på vissa orter. I ljuset av att advokaternas ersättning enligt den så kallade timkostnadsnormen föreslås ökad med 19 kronor nästa år, är givetvis risken stor att yrkets attraktivitet minskar.

 – Men problemet är inte ett advokatproblem i första hand. Det handlar om den enskildes rätt till biträde och rätten att få sin sak prövad. Detta gäller särskilt när det gäller statens maktutövning och livsavgörande frågor om uppehållstillstånd. Det handlar om en synnerligen utsatt grupp som flyr från krig och förföljelse. De flyr från de terrorister som alla vill bekämpa, men som Europa uppen­barligen vill stoppa vid gränsen till Turkiet, säger Anne Ramberg.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson kommenterar på Twitter att rätten till betalt rättsligt biträde dessutom handlar om lika villkor för fattiga och rika.
”Den asylsökande som själv eller genom släkt kan finansiera sitt biträde kommer annars i betydligt bättre läge än den medellöse”, skriver han.

Annons
Annons