search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder : en kommentar
Författare: Håkan Friman, Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt
Förlag: Wolters Kluwer

Internationellt straffrättsligt samarbete är ett rättsområde som utvecklats kraftigt sedan omvärldshändelserna runt millennieskiftet. Nya regelverk kring samarbete har påskyndats och den svenska lagstiftningen har genomgått stora förändringar. Det gäller bland annat de lagar som reglerar överlämnande av misstänkta eller dömda personer enligt en nordisk eller europeisk arresteringsorder. Lagarna har tidigare inte fått någon större uppmärksamhet i svensk juridisk litteratur. Boken ger både en paragrafvis kommentar till regelverken och en praktisk handledning för den som ska tillämpa bestämmelserna. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i boken.

Titel: Att bestämma påföljd för brott
Författare: Martin Borgeke, Mari Heidenborg
Förlag: Wolters Kluwer

Ny tredje upplaga av denna heltäckande framställning kring brottsbalkens påföljdsbestämningssystem. Denna nya upplaga av boken är avsevärt utvidgad i förhållande till tidigare utgåvor och omfattar nu hela tredje avdelningen av brottsbalken. Den har kompletterats med kommentarer bland annat till reglerna om preskription och till bestämmelserna om förverkande och företagsbot med mera. Förändringar av lagstiftningen och ny rättspraxis som har tillkommit på området under senare år har beaktats.

Bitte Wölkert
Annons
Annons