search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Juridik på svenska i Finland

Det svenska språkets ställning i ny bok.

I Finland spelar det svenska språket fortfarande en viktig roll i juridiska sammanhang. Det visar ett svensk-finskt forskningsprojekt som resulterat i boken Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt (Scriptum förlag). Juriststudenter vid finländska universitet läser obligatoriska kurser i finska och svenska, det finns juridisk utbildning på svenska vid både Åbo akademi och Helsingfors universitet och vid Vasa universitet är juristutbildningen tvåspråkig. Boken ”Juridik på svenska i Finland ” behandlar svenska i juridiska sammanhang  ur både ett historiskt och ett samtida perspektiv. Man skriver bland annat om översättning av författningstexter och hur komplicerat detta är och språkbruk och språkvård inom juridik. Boken är skriven av fem forskare från Göteborgs universitet, Helsingfors universitet och Vasa universitet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons