search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Få icke-advokater som vd:ar på advokatbyråer

2008 beslutade Advokatsamfundets styrelse att det ska vara möjligt att anställa en vd som inte är advokat. Erfarenheterna bland de få som prövar skiljer sig åt en hel del.

Vinges Stockholmskontor väckte en hel del uppmärksamhet 2005 när de som första svenska advokatbyrå rekryterade en icke-advokat som verkställande direktör. Firmans rekrytering av Bertil Hult som vd krävde särskild dispens från Advokatsamfundet då den stred mot dess principer.
Efter önskemål från de större byråerna fattade Advokatsamfundets styrelse tre år senare beslut om det ska vara möjligt att anställa en vd som inte är advokat och göra denne till delägare efter tillstånd från samfundets styrelse. Med den nya regeln närmade sig Sverige ett par av våra grannländer och England, där det redan är tillåtet att erbjuda delägarskap till andra än advokater.
Men trots styrelsebeslutet 2008 har ytterst få advokatbyråer sedan dess valt att rekrytera en vd som inte är advokat, och Vinges Stockholmskontor har sedan flera år återgått till att ha en advokat som vd.


Eva Lang Larsson, vd på Advokatfirman Kjällgren

Advokat Maria-Pia Hope är vd på advokatbyrån Vinges Stockholmskontor sedan 2012.
– Vi var 2005 nyfikna på vad som skulle hända med en riktigt erfaren chef vid rodret, och dessutom en person med ett utanförperspektiv. Att ha en vd som kom utifrån var en positiv erfarenhet – flera av Bertil Hults idéer lever fortfarande kvar. Sen tror jag att det är lättare för en intern vd att navigera de olika intressen och drivkrafter som finns på en advokatbyrå.
Maria-Pia Hope säger att hon ser flera fördelar med att hon som chef har specialistkunskaper inom det fält som företaget hon leder verkar inom.
– Det är en stor fördel att på djupet förstå tjänsten vi tillhandahåller, ha ett internt track record och känna personerna. På senare år har ledarskapsforskning kommit som visar det, däribland en intressant studie gjord av professor Laura Empson vid Cass Business School i London, säger ­Maria-Pia Hope.
Den brittsiska studien som Maria-Pia Hope hänvisar till handlar om ledaregenskaper inom rådgivnings-, advokat- och revisionsbyråer och lyfter fram just bland annat specialistkompetens som en viktig sådan.

Ahlford advokatbyrå i Uppsala är ett av få exempel där man valt att rekrytera en vd som inte är advokat. Sedan oktober förra året leder Jeanette Persson verksamheten.
– Vi har tidigare haft en advokat och delägare som vd, men upplevde att det har varit svårt att kombinera operativt ansvar med rollen som advokat. Hösten 2013 tog vi därför in Jeanette Persson som operativ chef med ansvar för HR-frågor och administrativa frågor på konsultbasis, och förra året beslutade vi därför att även ge henne utökat beslutsmandat och rollen som vd, vilket har fungerat  väl, säger Andreas Sjödin, advokat och styrelseordförande på Ahlford Advokatbyrå.

Advokatfirman Kjällgren i Västsverige är ett annat exempel på en advokatbyrå som rekryterat en icke-advokat som vd. Eva Lang Larsson, som tidigare har arbetat som administrativ chef och konkurshandläggare på byrån, är sedan 2014 delägare och vd.
Robert Arrelid är en av Advokatfirman Kjällgrens advokater och del­ägare.
– Vi har vuxit från att bara ha varit verksamma i Trollhättan till att i dag även ha kontor i Uddevalla och Strömstad. För att hålla ihop behövde vi en vd med administrativa kompetenser och ledaregenskaper. Och just det hade Eva Lang Larsson. Hon kompletterar oss andra delägare, säger Robert Arrelid, som själv var vd på advokatbyrån tidigare.


Advokat Robert Arrelid

Eva Lang Larsson på Advokatfirman Kjällgren, som fortfarande arbetar med konkurshandläggande på byrån också, ser stora fördelar med att själv inte vara advokat i rollen som vd för en advokatbyrå.
– En styrka för byrån tycker jag är att vi har väldigt bra mix av olika roller och kompentenser i ledningsgruppen. Jag bidrar med mina ekonomiska och administrativa kunskaper, och advokaterna med sin juridiska, säger Eva Lang Larsson. 

Johan Persson
Annons
Annons