search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Engagemang som gör verklig skillnad

Advokater kan vara inblandade i närmast alla upptänkliga mellanmänskliga aktiviteter. Allt från att vara brobyggare mellan företag lokalt och globalt, medverka i företagsöverlåtelser och att verka i skiljeförfaranden, till att bistå tilltalade, brottsoffer, barn och flyktingar. De mest utsatta i samhällets marginaler. På en rad områden visar sig advokaters engagemang.

Trots att advokater är långt ifrån en homogen grupp har de som verkligen gör skillnad en sak gemensamt och det är ett sällan skådat engagemang för sin klient. I detta nummer av tidskriften kan vi läsa om att Guantánamofången Mohamedou Slahi släppts fri efter fjorton år i fånglägret i Guantánamobukten på Kuba. För ett år sedan mötte jag hans advokater Nancy Hollander och Linda Moreno i samband med att de medverkade på Advokatdagarna. De berättade om den understundom hopplösa och kafkaliknande värld de befann sig i när de skulle företräda Slahi. Men även om det då verkade mörkt så fanns det aldrig en tanke på att sluta arbeta för hans frigivning. Och till slut gav det envisa och uthålliga engagemanget resultat.

Tom Knutson
Annons
Annons