search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Avhandling klarlägger vad skälig misstanke innebär

I avhandlingen klarlägger Simon Andersson, Stockholms universitet, vad begreppet innebär och hur polis och åklagare ska ta ställning till om det finns skälig misstanke.

under förundersökningen kan polisen använda tvångsmedel för att få fram bevisning. Det krävs att en person är skäligen misstänkt för brott för att de flesta av tvångsmedlen ska få användas. 

Simon Andersson, Stockholms universitet, har nyligen publicerat sin avhandling i processrätt: Skälig misstanke. Han utgår från att lag, förarbeten och rättspraxis inte ger mycket vägledning om vad ”skälig misstanke” innebär, och att det medför att det finns risk för godtycke i tillämpningen. I avhandlingen klarlägger Simon Andersson vad begreppet innebär och hur polis och åklagare ska ta ställning till om det finns skälig misstanke.

I sin avhandling försöker Simon Andersson skapa en tydligare bild av vad skälig misstanke egentligen innebär genom att söka efter mönster och tankesätt i rättskällorna, som JO:s uttalanden och Europakonventionen. Han ger en vägledning för hur polis och åklagare bör värdera några av de vanligaste bevisen.

Annons
Annons