search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Välbesökta föreläsningar för allmänheten

Advokatsamfundet har inlett en helt ny form av juridisk information riktad till allmänheten, där verksamma advokater bland annat informerat om den nya asyllagstiftningen och försvarsadvokatens roll och uppdrag.

Advokatsamfundet inledde i slutet av augusti sin satsning på juridiska föresläsningar som vänder sig direkt till allmänheten.
– Det finns ett stort behov av information kring rättsfrågor hos allmänheten. Det är särskilt viktigt nu när vi sedan en tid har ett högt och känslostyrt tonläge i debatten och medierapporteringen om rättssäkerhet och rättsfrågor, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Den första informationsträffen behandlade den nya, tillfälliga asyllagstiftningen som efter riksdagens beslut gäller från och med den 20 juli och tre år framåt. Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer och advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita, båda inriktade på asyl- och migrationsrätt, berättade om den nya lagen, dess innebörd och skillnader jämfört med tidigare gällande utlänningslagen.

Den 15 september berättade advokat Johan Eriksson på Advokatsamfundets andra öppna föreläsning om försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden, och svarade på allmänhetens frågor om alltifrån nämndemän till etiska dilemman.
– Jag upplever att allmänhetens generella kunskaper om advokatens roll och uppdrag är sisådär goda. Det finns skäl att vara orolig över det, ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det är därför ett bra initiativ att bjuda in dem till föreläsningar och frågestunder, säger Johan Eriksson.

Informationsträffarna om nya asyllagstiftningen och försvarsadvokatens roll och uppdrag har båda varit välbesökta. En av åhörarna som kom till Advokatsamfundets första öppna föreläsning var 31-årige Joakim Thuren.

– Jag läste om föresläsningen på Twitter och blev nyfiken eftersom jag inte visste särskilt mycket om den nya lagen. Jag tycker det var väldigt intressant att få veta mer om den, särskilt att det blivit betydligt viktigare huruvida asylsökande får flyktingstatus eller inte, säger Joakim Thuren.

Johan Persson
Annons
Annons