search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Svenska domstolar obenägna att begära förhandsavgöranden

Ny rapport av Ulf Bernitz.

Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan begär förhandsavgöranden av EU-domstolen. Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. I den här rapporten från Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps  – en uppföljare till en rapport från 2010 – undersöker professor Ulf Bernitz om det har skett någon vidareutveckling när det gäller de svenska domstolarnas hållning. Rapporten från 2010 behandlade åren 1995–2009. Den nya rapporten behandlar åren 2010–2015. Under denna tid har EU-domstolen meddelat förhandsavgöranden i 35 fall på begäran av svensk domstol, en marginell ökning. Ulf Bernitz konstaterar att svenska domstolar fortfarande är återhållsamma med att hänskjuta mål till EU-domstolen.  Det har dock skett en mognadsprocess och attitydförändring i svenska domstolars hållning till unionsrätten, vilket även framgår av att domstolarna i första och andra instans nu själva vänder sig till EU-domstolen i större utsträckning än tidigare.

Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010–2015 (2016:9)

Annons
Annons
Annons