search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så kan häktningar och isolering minska

Den 22 augusti lämnade Häktes- och restriktionsutredningen sitt betänkande Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) till inrikesminister Anders Ygeman.

Häktes- och restriktionsutredningen anser att restriktioner används i större utsträckning än vad som är motiverat, och att det finns anledning att tro att vi i Sverige överdriver risken för att den som är häktad utan restriktioner agerar illojalt. Utredningen anser att det krävs en genomgripande förändring i synen på häktning och kulturen kring häktning. Utredningen anser också att det är angeläget att antalet barn som är intagna på häkten minskar väsentligt. För det behövs ny lagstiftning. Utredningen lämnar bland annat följande förslag.

  • Inrätta två nya alternativ till häktning: hemarrest och områdesarrest.
  • Häktningstiderna ska begränsas genom tidsfrister. En misstänkt ska kunna vara häktad högst sex månader innan åtal väcks. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl. Om den häktade är under 18 år ska tidsfristen i stället vara tre månader, och undantag ska tillåtas endast om det är absolut nödvändigt.
  • Domstolarnas restriktionsprövning ska bli mer omfattande. Domstolarna ska inte bara bestämma om åklagaren ska få tillstånd att meddela restriktioner, utan även vilken eller vilka sorters restriktioner som tillståndet i så fall omfattar.

Läs mer: Häktes- och restriktionsutredningens betänkande Färre i häkte och minskad isolering, SOU 2016:52

Annons
Annons
Annons