search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Andersson, Sten: Aktiebolagslagen :en kommentar. D. 1–3, med supplement 11, april 2016 / Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog (Wolters Kluwer. Gula biblioteket)

Generationsskiften och blandade fång : en praktisk handledning /Peter Nilsson, Maria Rommerud, Urban Rydin, Christer Silfverberg och Olle Stenman (4. uppl. Wolters Kluwer. 247 s. Skattebiblioteket)

Hilling, Maria: Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv (Wolters Kluwer. 196 s. Skattebiblioteket)

Källström, Kent: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok / Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (Iustus. 161 s.) 

Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur / Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell (4. uppl. Wolters Kluwer. 249 s.)

Olsson, Henry: Upphovsrätts­lag­stiftningen : en kommentar / Henry Olsson och Jan Rosén (4. uppl.  Wolters Kluwer. 708 s. Gula biblioteket)

Ramberg, Jan: Internationella köplagen (CISG) : en kommentar / Jan Ramberg, Johnny Herre (4. uppl. Wolters Kluwer. 713 s. Gula biblioteket)

Skorup, Ulf: Hyreslagarna : i lydelsen 2016 / av Ulf Skorup och Tomas Underskog (10. uppl. Karnov Group. 364 s.)

Teleman, Örjan: Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa (6. uppl. Wolters Kluwer. 417 s.)

Tvistemålsprocessen 1, En handledning för förberedelsen / Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck och Fanny Gleiss Wilborg (5. uppl. Wolters Kluwer. 241 s.)

Tvistemålsprocessen  2, En hand­ledning för huvudförhandlingen / Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck och Fanny Gleiss Wilborg (4. uppl. Wolters Kluwer. 122 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman / Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström och Henrik Ahlenius (Wolters Kluwer. 127 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons