search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Turkiska advokater har släppts fria

Två turkiska människorättsadvokater har släppts efter att ha varit frihetsberövade i fem månader. Den 7 september frigavs de turkiska människorättsadvokaterna Ramazan Demir och Ays¸e Acinikli efter att ha varit frihetsberövade i 156 dagar. Ramazan Demir och Ays¸e Acinikli ingick i den grupp om elva människorättsadvokater som i mars i år greps och anklagades för samröre med en terroristorganisation, samt fick sina hem och kontor genomsökta. De nio andra advokaterna släpptes kort därefter.

Utvisning skulle strida mot Europakonventionen

Europadomstolen slår fast att Sverige skulle bryta mot Europakonventionens förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, om en familj skulle utvisas till Irak.

I målet hade en barnfamilj med irakiska medborgarskap, två föräldrar med en son, fått avslag på sin ansökan om asyl i Sverige och skulle utvisas till Irak. Enligt Europadomstolen är säkerhetsläget i Irak i sig inte ett generellt hinder mot utvisning till Irak. Men domstolen konstaterar att familjen hade utsatts för ytterst allvarliga övergrepp från al-Qaida och att mannen i familjen hörde till en grupp som systematiskt förföljs av al-Qaida och andra grupper på grund av förbindelser med den amerikanska militären.

Med hänsyn till att myndigheterna i Irak inte längre kan garantera säkerheten för utsatta grupper, bland annat till följd av ISIS framryckningar, finner Europadomstolen att familjen skulle löpa en verklig risk för förföljelse från icke-statliga aktörer, om de skulle återvända till Irak. Därmed skulle det vara ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen, om utvisningen till Irak skulle verkställas.

Europadomstolens dom (stor kammare) i målet J. K. m.fl. mot Sverige (ansökan nr 59166/12)

Annons
Annons