search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Karriärnätverket vill etablera sig på fler platser i Sverige

På ett drygt år har nät­verket Women’s Career Network, som riktar sig till kvinnliga jurist- och ekonomistudenterna, fått fler än 500 medlemmar. Grundaren Isabel Cantos hoppas att det snart vuxit sig ännu större.

I början av 2015 samtalade juriststudenten Isabel Cantos med sju andra studenter på ett café vid Stockholms universitet. Ämnet handlade om kvinnors karriärmöjligheter, eller snarare om de svårigheter som ofta beskrivs vara förknippade med att som kvinna göra karriär.
– Vi upplevde att det i flera sammanhang, både på universitet och i näringslivet, mest talades om problem och uppoffringar kopplade till att göra karriär som kvinna. Inga uppsidor med yrkesrollen och branschen nämndes och vårt intryck var att det fanns någon sorts outtalad acceptans kring situationen. Vi beslutade oss därför för att försöka skapa en positiv plattform för unga kvinnor som är nyfikna på karriären. Vi tyckte att också det positiva med kravfyllt arbete och ledarskap behövde belysas, inte bara de uppoffringar som kvinnor, och förstås även män, får göra. Först då finns möjlighet att ta ställning till om yrkesrollen, branschen och karriären är något som man vill satsa på, säger Isabel Cantos.

På den vägen var det som de tillsammans med advokat­byrån Cederquist och invest­mentbanken Carnegie i mars samma år bjöd in till en före­läsning, riktad till ambitiösa och drivna kvinnliga jurist- och ekonomistudenter, som hölls i advokatbyråns lokaler.
– Vi var osäkra på om något intresse för nätverket och sättet att genomföra dess målsättning på skulle finnas. Vi såg föreläsningen som en första satsning, men också ett test. Och vi sade att om ingen kommer, så lägger vi ner planerna på att utveckla nätverket på det sätt som vi kommit överens om. Men till vår stora glädje kom det många unga kvinnor som delade vår uppfattning med glada tillrop och som efterfrågat en positiv plattform för nätverkande och inspiration, säger Isabel Cantos.

I dag ett och ett halvt år senare har karriärnätverket Women’s Career Network fler än 500 medlemmar och har utvecklat sitt arbete med att främja karriär och kvinnligt ledarskap. I september föreläste Isabel Cantos hos Advokatsamfundet om nätverkets arbete och deras strävan att förändra en konservativ bransch.
– Nätverket är inte ett forum för att diskutera jämställdhet såsom fördelar och nackdelar med kvotering. Sådana finns redan. Vi vill vara en plattform för nätverkande och inspiration som uppmuntrar kvinnor att göra eller överväga att göra karriär, bland annat genom att skapa värdefulla utbyten mellan studenter och näringsliv. Genom att inspirera varandra och dela med oss av erfarenheter hoppas vi kunna skapa attityd­förändringar att bära med oss från studietiden och vidare in i arbetslivet, säger Isabel Cantos.

Nätverket bedrivs i dag på ideell basis med störst exponering mot studenter i Stockholm och Uppsala. Med hjälp av sponsorer satsar de på att inom en snar framtid kunna utveckla sin verksamhet och etablera sig på fler platser i Sverige samt i ytterligare länder.
– Det finns absolut inget självändamål i detta. Vi vill bidra till ett affärsklimat där vi själva inte längre behövs, där vi kan gå från att vara ett karriärnätverk för kvinnor till att bli ett karriärnätverk öppet för alla med individen i stället för könet i fokus, säger Isabel Cantos.

22-åriga isabel cantos läser fjärde året på juristutbildningen och har i år varit sommartrainee på advokatbyråerna Gernandt & Danielsson och Cederquist. Det närmaste året kommer hon att studera juridik vid Queen Mary University of London.
– Jag hoppas under detta år kunna påbörja etableringen av verksamheten i London. Det vore otroligt häftigt att bygga upp nätverket där och uppmuntra fler unga kvinnor till att överväga att satsa på karriären. Det är vad jag själv ser fram emot att på sikt göra och engagemanget i verksamheten och frågan om att öka kvinnors förutsättningar att göra karriär och bli ledare är något som jag verkligen brinner för, säger Isabel Cantos.

Johan Persson
Annons
Annons