search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler än 40 advokater har matchats ihop med unga

Advokatsamfundets fadderprojekt har lett till att fler än 40 ensamkommande flyktingbarn kunnat etablera kontakter i det svenska samhället. Advokat Marie Wessel, en av faddrarna, har genom sitt fadderskap fått insikter i och förståelse för en ny kultur.

Närmare 200 advokater och biträdande jurister har anmält intresse till Advokatsamfundets fadderprojekt, ett initiativ där de ställer upp och engagerar sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn. Tanken är att de med sina speciella kunskaper och erfarenheter ska kunna hjälpa barnen att etablera tillitsfulla relationer med vuxna och andra barn i det svenska samhället. Drygt 40 av intresseanmälningarna har nu matchats ihop med en adept.
– Projektet har börjat få spridning och lärare på olika skolor som har ensamkommande ungdomar har hört av sig om ungdomar som behöver en fadder. De flesta kommer från Stockholm, men även i Uppsala, Lund, Visby och Jönköping har matchningar skett. Och det är därför väldigt välkommet att få in fler faddrar runtom i landet, säger Lisa af Burén, ansvarig för Advokatsamfundets fadderprojekt.

En av dem som har matchats ihop med en adept är Marie Wessel, advokat på Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm. Hon är fadder åt 17-årige Abu Rahma, som kom till Sverige som ensamkommande flyktingpojke från Syrien hösten 2015.
– Jag kände i samband med den stora flyktingtillströmning som var i vintras att det var viktigt för mig att göra någonting. Flyktingarna behöver integreras om deras nya liv och vårt samhälle ska fungera på sikt, och detta var ett tillfälle för mig att bidra till det, säger Marie Wessel.

Sedan i våras försöker hon träffa sin adept, som bor tillsammans med sin bror, ungefär en gång i veckan.
– Jag ser mig mer som en ”surrogatmamma” åt honom än som en kompis, så därför låter jag honom vara med i det mesta som min familj gör. Han har ätit middag, vandrat, åkt motorbåt, seglat och paddlat med oss. Han har även hängt med på Allsång på Skansen. Dessutom har jag varit på ”fika” hemma hos honom, säger Marie Wessel.

En del i fadderskapet, menar Marie Wessel, är att finnas tillgänglig för typiska föräldrafrågor och att öva det svenska språket med honom, en annan är på ett personligt plan. Hon berättar att hon och hennes familj i sitt umgänge med Abu Rahma förutom att lära känna honom även har fått insikter i och förståelse för en ny kultur och ett annorlunda tänkande.
– Han behöver inte mig i form av advokat, det finns ett system för honom och andra ensamkommande flyktingbarn med gode män och juristkontakter. Men eftersom Abu kommer från en välutbildad syrisk familj, och de gode männen inte sällan är invandrare med låg utbildning, tror jag att han uppskattar att umgås med oss som värdesätter skola och utbildning. Jag uppmanar därför fler advokatbyråer att engagera sig. Det är både kul och värdefullt att vara fadder, säger Marie Wessel.

Johan Persson