search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Det verkar som att advokater inte kan hålla sams sinsemellan”

Staffan Bergqvist på Advokatgruppen i Stockholm är sedan i juni i år ny ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Ett första intryck av uppdraget är att han tycker att både anmälare och advokater kan dra ned på skrivna inlagor.

Varför tackade du ja till att bli ny ledamot av disciplinnämnden?
– En förklaring är att om man får en förfrågan från advokatfullmäktige, så accepterar man. Jag är sedan tidigare ledamot av advokatfullmäktige och har skrivit en hel del remissförslag för samfundet i olika straff- och processrättsliga frågor. Den andra delen av förklaringen är att det är intressanta och viktiga frågor som behandlas i disciplinnämnden.

Vad hoppas du komma bidra med?
– Jag tror att nämnden önskar personer med olika kompetens. Det finns sedan tidigare affärsrättslig och familjerättslig kompetens, och jag hoppas kunna bidra med kompetens rörande brottmål. Jag sysslar nästan bara med rättegångar; 70 procent brottmål och resterande 30 procent är dispositiva tvistemål. Jag är för rastlös för att bara sitta vid skrivbordet.

Tvärtom då, vad kan uppdraget som ledamot i disciplinnämnden tillföra dig och din profession?
– Jag hoppas att det kan ge mig en bra insyn i andra advokaters vardag och en vidare syn på advokatrollen.

Under 2016 har disciplinnämnen uteslutit ovanligt många ledamöter. Hur kommer det sig, tror du?
– Jag har varit med på två sammanträden och båda gångerna har det lyfts uteslutningsfrågor. Men som jag har förstått av mina kollegor i nämnden beror det mest på tillfälligheter. Men värt att tillägga är att det har blivit fler advokater, dels på grund av att inträdeskravet ändrades från fem till tre års yrkeserfarenhet som inte motsvaras av pensionsavgångar, och dels eftersom det har blivit fler advokater eftersom marknaden för oss har ökat.

Hur tycker du att advokatkåren generellt sköter sig?
– Advokatkåren är jätteduktig. Jag träffar massor av kollegor hela tiden. De allra flesta är väldigt kompetenta. Men som i alla yrkeskårer finns det de som inte håller måttet.

Hur har första tiden som ledamot i disciplinnämnden varit?
– Det är mycket jobb och många ärenden som jag måste läsa in. Det tar minst två dagars arbete i anspråk varje månad. Det beror bland annat på att både anmälare och advokater skriver väldigt mycket, de behöver de inte göra. Ett annat intryck är att det verkar som att advokater inte kan hålla sams sinsemellan när de slutar eller lämnar. Det där borde kunna skötas utan nämnden, anser jag. Två sådana ärenden på två sammanträden är två ärenden för mycket.

Varför blev du själv advokat?
– Det beror på en rad tillfälligheter. I tonåren hade jag inga som helst drömmar om att bli advokat, men eftersom jag inte kan spika och skruva, och inte heller är särskilt bra på matematik, så fick det bli teoretisk utbildning. Och efter att jag hade läst juristutbildningen var min tanke att läsa polischefsutbildningen, men i samband med det höjde dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis marginalräntan till 500 procent, vilket medförde att utbildningen lades ned. Istället blev det advokatverksamhet. Det är jag glad för, för jag trivs väldigt bra med mitt jobb

Johan Persson
Annons
Annons