search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Brå: Statsanställda utsätts ofta för hot och trakasserier

Statsanställda utsätts ofta för hot och trakasserier

I denna studie har Brå låtit 45 500 anställda vid ett antal myndigheter svara på frågor om otillåten påverkan. Många, mellan 30 och 50 procent, har utsatts för trakasserier, hot eller våld som syftat till att påverka tjänsteutövningen.Tjänstemännen uppger dock att hot och trakasserier inte har någon större inverkan på tjänsteutövningen men kan få stora konsekvenser för privatlivet.

Otillåten påverkan på myndighetspersoner (2016:13).

Annons
Annons