search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Brå: Organiserad brottslighet i Sverige

Organiserad brottslighet i Sverige

Rapport om den organiserade brottsligheten i Sverige som de senaste 20 åren blivit allt mer komplex och gränsöverskridande. Den bygger bland annat på intervjuer med polisanställda och beskriver och jämför olika typer av kriminella grupperingar och fenomen samt kriminella marknader kopplade till organiserad brottslighet.

Kriminella nätverk och grupperingar: polisers bild av maktstrukturer och marknader (Brå 2016:12).

 

Annons
Annons
Annons